Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project breidde de Aikido Stichting Arnhem "Jiki Shin Kan" (ASA) haar sportaanbod uit naar scholen en wijken in Arnhem van september 2012 tot augustus 2014. Ruim 500 jongeren van 6 t/m 18 jaar kregen op school les in weerbaarheid, omgaan met pesten en aikido (Menukaart-interventie 'Reflectie'). Van hen gingen 14 kinderen door als lid van de club. Voor volwassenen (menukaart-interventie 'Vechtsport voor Iedereen') voerde de ASA een breed communicatie- en introductieprogramma uit, en ontwikkelde drie vraaggestuurde producten: 1) de cursus 'Vallen met beleid' en seniorensport voor 55+-ers en 2) weerbaarheidstraining voor vrouwen. In totaal namen 171 volwassenen aan deze activiteiten deel, en traden 12 van hen toe als lid. Aikido is nu een bekend begrip in Arnhem!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van 'Aikido op School en in de buurt':

 

1) Weerbaarheid- en aikido-lessen op 4 Arnhemse scholen: 463 deelnemers getraind, 16 in het aikido-vervolgprogramma, 14 doorgestroomd als aikido-lid.

 

2) Kennismaking met aikido in open lessen, demo's en introductiecursus voor volwassenen: 81 deelnemers in 3 Arnhemse wijken doen mee, met 11 nieuwe leden na afloop

 

3) Valpreventie en -training voor senioren: Cursus ontwikkeld en 3 x uitgevoerd, seniorensport opgestart: 37 deelnemers

 

4) Weerbaarheidstrainingen met aikido voor vrouwen werd ontwikkeld en opgestart. Van de 17 deelneemsters werd 1 lid.

 

5) Brede bekendheid met aikido in Arnhem door regelmatig verspreiding van flyers, posters, persberichten in huis-aan-huisblad Arnhemse Koerier, en Aikido-demo's met als hoogtepunt de jeugd-demo bij vertoning van 'De Superheld' in Filmhuis Arnhem, 27 april 2014 (75 toeschouwers).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Aikido Stichting Arnhem "Jiki Shin Kan" (ASA) beoogt met dit project de sportdeelname in 2 wijken van Arnhem te verhogen, door uitbreiding van haar aanbod aan aikido- en weerbaarheidstrainingen in de scholen en wijken rond haar trainingslocaties. Dit sluit aan op enerzijds de behoefte bij scholen aan een veiliger leerklimaat, en anderzijds de gemeentelijke wens om meer burgers laten sporten en bewegen door passend aanbod te creëren. Doelgroepen zijn jongeren van 6 t/m 18 jaar en volwassenen in de Burgemeesterswijk/Hoogkamp en Malburgen-West. Zij worden benaderd via drie scholen (PO en VO) waarmee de ASA reeds samenwerkt, en via het gemeentelijke buurtwerk. Het project is gebaseerd op twee interventies uit de Menukaart Sportimpuls die aikido-specifiek worden ingevuld: 1: 'Reflectie': gericht op schooljeugd: Aikido-response-trainingen op scholen in omgaan met pesten, groepsdruk, agressie en geweld; en een vervolgtraject jeugd-aikido in de dojo’s op dezelfde thema’s met verdieping in de aikido-vaardigheid; 2) Vechtsport voor iedereen, waarin aikido breed bekend wordt gemaakt in de wijken door professionele communicatie, demonstraties, maatwerk-cursussen voor specifieke doelgroepen van vnl. volwassenen en 50+-ers zoals persoonlijke power-training en val- en balanstraining voor senioren. Deze activiteiten ‘zwaluwstaarten’ met de reguliere trainingen van ASA, zodat mensen langs natuurlijke weg instromen en lid blijven. Doel is dat voldoende toegetreden mensen (streeftal 30) ook na de projectperiode langdurig lid blijven, zodat de club de projectactiviteiten zelfstandig kan voortzetten na afloop. Monitoring en evalutatie zijn in het projectdesign opgenomen. Uitvoering geschiedt door de hoofdinstructeur en professioneel Aikidoleraar Piet Lagerwaard (6e dan), bijgestaan door 4 vrijwilligers. De begroting is € 57.220,- voor 2 jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website