Projectomschrijving

Alle drie de betrokken verenigingen hebben sportaanbod voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs gecreëerd. Aan dit sportaanbod nemen nu ook leerlingen uit het speciaal basisonderwijs structureel deel. Om tot deze resultaten te kunnen komen hebben de betrokken partijen ook ingezet op andere terreinen. Zo zijn diverse trainingsavonden en cursussen gevolgd om het kader binnen de verenigingen op te leiden. Onderzoek is uitgevoerd over het huidig beeld van sportdeelname onder mensen met een beperking. Op basis hiervan kan in de toekomst nog beter vraaggericht ingezet worden. Het project wordt de komende jaren, tot in elk geval 2018, voortgezet. Alle betrokken partijen (verenigingen, gemeente en onderwijs) zijn van mening dat de methodiek aansluit en onderschrijven het belang van het project en het belang om deze leerlingen volwaardig en structureel deel te laten nemen aan sport-, bewegings- en verenigingsactiviteiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website