Projectomschrijving

Ruim 240 unieke deelnemers met een beperking hebben in 2 jaar tijd kennis gemaakt met het lokale sportaanbod in Delft. Door inzet van de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar wordt het actuele aanbod voor de doelgroep online bijgehouden op www.delftvoorelkaar.nl. Op deze website staat alle praktische informatie van deelnemende sportaanbieders. 10 kinderen hebben in de afgelopen periode de weg naar structureel beweegaanbod gevonden, daarnaast zijn er gegevens van nog 17 kinderen bekend bij verenigingen, welke al contact hebben gehad met ouders/verzorgers. Dankzij de korte lijntjes met scholen, verenigingen, vakleerkrachten en vrijwilligers. hebben we dit project kunnen borgen binnen de scholen en lokale sportaanbieders. Met inzet van de Buurtsportcoach speciaal onderwijs en de beweegcoach Delft worden ook in 2017 alle partijen bij elkaar gebracht en zal er zowel op school als op de vereniging aanbod voor kinderen met een beperking worden gecreëerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website