Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat was ook al weer het idee? We wilden voetbal in Renkum een nieuwe impuls geven en tevens een nieuwe doelgroep aanboren!

 

In het verleden zijn veel voetballers op een gegeven moment gestopt met voetballen. Reden: leeftijd, blessures, werk, gezin, tijd! Het is als 45-jarige gewoon niet meer leuk om tegen gastjes van 20 jaar te moeten voetballen! Veel ex-voetballers zijn geheel gestopt met sporten of hebben een andere sport gezocht.

 

Met 7 tegen 7 voetbal voor 45+ wilden we bereiken dat mannen èn vrouwen die in het verleden zijn gestopt met voetballen of overwegen met voetballen te stoppen, toch weer de voetbalschoenen uit de wilgen halen!

 

Ondanks de enorme en niet aflatende inzet van de projectleider, de prima faciliteiten die binnen het kader van het project is geboden, de algehele publiciteit die aan het project is gegeven en de hartstochtelijke ondersteuning van vrijwilligers van de deelnemende voetbalverenigingen werd toch al gauw duidelijk dat het draagvlak/animo binnen de gemeente en verenigingen op dit moment niet groot genoeg was om de gestelde doelen en voorwaarden in de subsidieaanvraag te gaan halen. Er zijn weliswaar enige successen behaald (bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking op het Wilhelmina Sportpark, 7x7 voor 35+ voetbalavonden, inschrijving van team in KNVB-competitie) maar verdere inzet van subsidies (zoals bedoeld in het kader van het project) zijn daarbij niet noodzakelijke geacht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouwe Jongens Krentenbrood / 7x7 35/45+ voetbal Wilhelminasportpark

Wat was ook al weer het idee? We wilden voetbal in Renkum een nieuwe impuls geven en tevens een nieuwe doelgroep aanboren!

 

In het verleden zijn veel voetballers op een gegeven moment gestopt met voetballen. Reden: leeftijd, blessures, werk, gezin, tijd! Het is als 45-jarige gewoon niet meer leuk om tegen gastjes van 20 jaar te moeten voetballen! Veel ex-voetballers zijn geheel gestopt met sporten of hebben een andere sport gezocht.

Met 7 tegen 7 voetbal voor 45+ wilden we bereiken dat mannen èn vrouwen die in het verleden zijn gestopt met voetballen of overwegen met voetballen te stoppen, toch weer de voetbalschoenen uit de wilgen halen!

 

Uitgangspunten

o Bewegen is gezond;

o Er is geen sport zo leuk als voetbal;

o Gezelligheid is het belangrijkst.

 

Middels de inzet van de subsidie van ZonMW konden we dit vooraf goed gaan regelen.

 

1) Er is een projectleider aangesteld (een betaalde kracht, namelijk de heer J. Kersten) die alles ging organiseren en coördineren.

2) We konden zorgen voor goede faciliteiten (hesjes, goals, ballen).

3) We konden zorgen voor goede professionele begeleiding (fysiotherapeut Joop Cobussen van Fysioteam Renkum) om iedere deelnemer goed te gaan begeleiden (goede opbouw van de activiteiten, voorkomen van blessures en uitval).

4) Er is een stuurgroep ingesteld van bestuursleden vanuit de drie voetbalverenigingen: CHRC, Redichem en RVW.

5) Er is een werkgroep ingesteld van vrijwilligers vanuit de drie voetbalverenigingen: CHRC, Redichem en RVW.

 

Verloop van het project

Ondanks de enorme en niet aflatende inzet van de projectleider, de prima faciliteiten die binnen het kader van het project is geboden, de algehele publiciteit die aan het project is gegeven en de hartstochtelijke ondersteuning van vrijwilligers van de deelnemende voetbalverenigingen werd toch al gauw duidelijk dat het draagvlak/animo binnen de gemeente en verenigingen op dit moment niet groot genoeg is om de gestelde doelen en voorwaarden in de subsidieaanvraag te gaan halen. Er zijn weliswaar enige successen behaald (bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking op het Wilhelmina Sportpark, 7x7 voor 35+ voetbalavonden, inschrijving van team in KNVB-competitie) maar verdere inzet van subsidies (zoals bedoeld in het kader van het project) zijn daarbij niet noodzakelijke geacht.

 

Er zijn heel veel posten opgenomen in de begroting die niet relevant zijn en daarbij wordt het project dus niet veel 'groter' dan het nu is, omdat het draagvlak/de animo er simpelweg niet is. Zoals het er nu voor staat kunnen de verenigingen dit zelf voort zetten en is daar geen subsidie meer voor noodzakelijk. Ik als projectleider zal vrijwillig betrokken blijven bij het project.

 

Er is lang niet het hele bedrag van de subsidie gebruikt.

 

Het project is in 2015 gestopt

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vol goede moed en enthousiasme zijn de drie verenigingen begonnen met het project om het 45+ voetbal op de kaart te zetten in de gemeente Renkum. Na een mooi aanbod te hebben bepaald en promotionele acties te hebben verricht om leden te werven, zijn er een aantal hele leuke avonden geweest waarop fanatiek is gevoetbald. Helaas blijkt het draagvlak niet groot genoeg te zijn, waardoor het project niet veel verder zal groeien dan het nu is. Al met al heeft het project toch heel veel mooie dingen gebracht tot nu toe. Zo is er een 45+ 7 tegen 7 team ingeschreven bij de competitie en zijn er enkele nieuwe leden aangemeld. Meer over dit alles is te lezen in het voortgangsverslag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

•Één 7-tal ingeschreven bij de KNVB

•Een x-aantal nieuwe leden

•Goede samenwerking met buurtsportcoach, gemeente en fysiotherapeut

•Het beoogde aantal deelnemers (en nieuwe leden) is niet gehaald

•De begroting verloopt volgens planning (er zijn zelfs veel posten die niet benut hoeven te worden)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De 3 voetbalverenigingen RVW , CHRC en Redichem die gezamenlijk gebruik maken van het Wilhelminasportpark doet deze sportimpuls aanvraag om het 7x7 45+ voetbal te implementeren. Hiervoor is een samenwerking opgestart met de 3 verenigingen, Fysio Team Renkum, de gemeente, de KNVB, de buurtsportcoach en de verenigingsadviseur.

 

Het doel van de interventie is om mannen van 45+ uit de plaatsen Renkum, Heelsum en omstreken (weer) aan het bewegen te krijgen. Enerzijds oud-leden opnieuw betrekken bij de sport en de verenigingen, anderzijds leden die dreigen uit te vallen langer aan de verenigingen te binden.

 

De doelstelling vanuit de verenigingen is om na de sportimpuls periode van 2 jaar, waarin 2x een traject van 8 maanden wordt uitgevoerd, van 0 naar 90 deelnemers te zijn gestegen en een structureel 7x7 45+ aanbod te continueren op het Wilhelminasportpark.

 

De voetbalverenigingen gaan dit vormgeven door te starten met een laagdrempelig aandbod in de vorm van trainingen. Uiteindelijk zal dit uitgroeien naar wedstrijdactiviteiten en structureel aanbod. Door een speciaal 45+ lidmaatschap op te stellen.

 

Om borging en continuiteit te realiseren worden zowel het proces, als de kwaliteit van de uitvoering, elke 3 maanden gemeten d.m.v. evaluatieformulieren. Met de contributiegelden van de nieuwe 45+ leden kan de activiteit na 2 jaar door de verenigingen zelf gedragen worden.

 

Door het realiseren van bovenstaande doelstelling draagt de interventie bij aan het verhogen van de sportparticipatie in de gemeente Renkum. Dit sluit aan op de doelstellingen in de kadernota sport gemeente Renkum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website