Projectomschrijving

Het doel van het SMALL project was om zelfstandig wonende ouderen (70-84 jaar) in de wijk Haren-West  , die niet of onvoldoende lichamelijk actief zijn, op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. Bevordering van de sociale contacten was ook een doelstelling. Alleen de inwoners in Haren West zijn persoonlijk benaderd. Echter, mensen in andere delen van Haren of die net  buiten de leeftijdsgrens vielen, waren ook van harte welkom. In de belronde en tijdens de fittest zijn de al iets actievere mensen  doorverwezen naar  bestaand aanbod.

De resultaten in cijfers:

  • 940 ouderen zijn schriftelijk uitgenodigd.
  • 550 mensen zijn telefonisch benaderd.
  • 90 mensen hebben zich aangemeld voor de introductiedag (fittest en uitleg over SMALL programma).
  • Na de introductie zijn 3 groepen van ongeveer 15 deelnemers gevormd.
  • Ongeveer 40% van de deelnemers geeft aan dat SMALL geleid heeft tot meer bewegen.
  • Ongeveer 55% van de deelnemers  geeft aan dat SMALL geleid heeft tot meer sociale contacten.
  • Persoonlijke benadering, beweging, plezier en sociale cohesie zijn de uitgangspunten van het programma. Na de projectperiode zijn de beweeggroepen (totaal 45 deelnemers) opgenomen in het reguliere beweegprogramma van welzijnsorganisatie Torion.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website