Projectomschrijving

In Groenlo wonen veel 65-plussers en dat aantal zal toenemen. De sportdeelname in Groenlo is lager dan in de andere kernen in de gemeente Oost Gelre. De sportdeelname onder 65-plussers ligt onder het gemiddelde, vooral mannelijke 65-plussers laten het naar verhouding afweten. Groenlo is een regionale koploper als het gaat om overgewicht, beweegnorm, één of meer chronische aandoeningen en eenzaamheid. De gemeente onderkent de problematiek bij ouderen, maar verbindingen met de sportverenigingen zijn nog niet permanent gelegd. De clubs in Groenlo zien in de groeiende groep ouderen een kans om een nieuw aanbod te organiseren, sterkere onderlinge verbindingen te leggen en meer te betekenen voor de gemeenschap. SV Grol en de andere clubs willen een 'home' zijn voor die ouderen met laagdrempelige activiteiten, sporten met gelijkgestemden, onder deskundige begeleiding, met steun van zorgprofessionals, combinatiefunctionarissen en seniorenorganisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website