Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opzet van het 7tegen7 voetbal in Dordrecht heeft ervoor gezorgd dat 45 plussers op een laagdrempelige manier met enige regelmaat kunnen sporten. Het aantal deelnemers is uitgegroeid van 0 tot 150 deelnemers. De sterke samenwerking tussen de vier verschillende voetbalverenigingen en het enthousiasme van de huidige deelnemers maakt dat het aanbod structureel gecontinueerd kan worden. De successen van het 7tegen7 voetbal versterkt de deelnemende verenigingen op maatschappelijk en economisch gebeid; extra inkomsten, betrokkenheid van meer vrijwilligers, betere bezetting van de voetbalvelden, betere verdeling van jong en oud binnen de club.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de twee promotiecampagnes die er zijn uitgevoerd is de organisatie op 12 teams uitgekomen (150 deelnemers). Er is besloten om enkel reguliere promotieacties te continueren. Gebleken is dat 12 teams behapbaar is voor de huidige organisatie en de beschikbare faciliteiten. Het doel van de organisatie is om dit aantal teams te handhaven.

 

Uit interviews met de doelgroep is gebleken dat het aanbod aansluit op de wensen en behoeften. Het sociale aspect vindt men heel belangrijk. Gezellig met z'n allen na afloop een hapje en een drankje in de kantine nuttigen en de jaarlijkse seizoens-afsluiting incl. live muziek en BBQ-en worden door de deelnemers en de verenigingen zeer gewaardeerd. Ook wordt het aanbod fysiek als prettig ervaren. Het gaat om de gezelligheid en er heerst veel onderling respect en sportiviteit. Deze cultuur ontstaat door het handhaven van de spelregels en duidelijke communicatie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbalvereniging Oranje Wit maakt beroep op de sportimpuls om de activiteit 45+ 7x7 voetbal in Dordrecht professioneel en op korte termijn te realiseren. Er is samenwerking gezocht met het Sportbedrijf Dordrecht (Gemeente), de KNVB, 4 Dordtse sterke voetbalverenigingen: v.v. Dubbeldam, v.v. Wieldrecht, s.c. GSC, s.c. ODS en de coöperatie FysioDordt.

 

Het aanbod van het 7x7 voetbal focust zich op de doelgroep mannen vanaf 45 jaar uit de wijken Stadspolders, Sterrenburg en Dubbeldam (Dordrecht-Oost) die liefhebber zijn voetbal en willen (her)intreden binnen de vereniging. De focus ligt op deze wijken, omdat het grenst aan de locaties van de aangesloten voetbalverenigingen. Bovendien wonen er, t.o.v. van andere wijken in Dordrecht, in deze wijken de meeste 45 plussers. Secundair mogen geïnteresseerde 45 plussers uit andere Dordtse wijken meedoen.

 

Het doel van het 7x7 voetbal in Dordrecht-Oost is dat na het tweede sportseizoen 2014-2015 het aantal 7x7 voetballeden bij de 5 aangesloten voetbalverenigingen gegroeid is van 0 naar 250 deelnemers.

 

Borging en continuïteit worden gerealiseerd doordat er gezorgd wordt dat het aanbod continu aansluit op de wensen en behoefte van de doelgroep. Het aanbod (inhoud activiteiten, de trainer, het materiaal, de locatie, etc.) wordt d.m.v. evaluatieformulieren bij de deelnemers en bij de uitvoerende partijen (trainer, scheidsrechters, 7x7 coördinator) gemeten. Het streven is dat het aanbod met minimaal een rapportcijfer 8 door wordt beoordeeld.

 

Door realisatie van bovenstaande doelstelling draagt de interventie bij aan het verhogen van de sportparticipatie in Dordrecht. Dit sluit aan op de doelstellingen van het Dordtse Sportbeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website