Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

4 gehonoreerde sport-impulsen vullen elkaar aan tot 1 project. Intensief contact met scholen, zorginstellingen en het organiseren van diverse activiteiten maken het tot één geheel van positieve bevindingen in en om de wijk. Voor de afgelopen twee jaar een succes en al een zekerheid voor de komende jaren. Wij gaan ervoor!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We kunnen nu bevestigen wat wij tijdens de trajecten al zagen. Een vaste en gedegen samenwerking met diverse partijen met zekerheid voor de toekomst. Het begeleiden en helpen van jongeren middels de normen en waarden van vechtsport heeft goed gewerkt én gaat goed werken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

4 interventies zijn inmiddels al een succes, verankering is nu al gerealiseerd. De interventies krijgen steeds meer een vaste plaats in de wijk en op de scholen. Het lesaanbod is vergroot en de aanmeldingen en aanvragen beginnen vorm te krijgen. De samenwerking met diverse partijen is groter dan aanvankelijk verwacht.Op naar het tweede jaar van het project, wij kijken er naar uit!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op drie scholen zijn drie van de vier interventies aangeboden, Respons, sportzorgt en sport voor iedereen.De doorstroom van leden naar de sportschool komt op gang. De samenwerking met de scholen wordt door beide partijen goed ontvangen en zal na de projectperiode worden voortgezet.

Samenwerking met stichting Dock, Spirit, JPP en andere zorginstellingen gaat goed. Vele trainingen zijn al gerealiseerd en met Stichting Dock is 29 juni de opening van de Stationsdriehoek voor hangjongeren gepland.

De diverse instanties hebben hun weg gevonden naar de sportschool, sommigen hebben zelfs daar hun vaste ontmoeting/vergadering plaats van gemaakt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportschool van den Nieuwendijk, inzet voor 4 interventies:

 

Vechtsport voor iedereen

Na aanleiding van een gesprek met de wijkmanager, de wijkagent, de buurtvereniging en de winkeliersvereniging blijkt dat er veel problemen zijn met grote groepen hangjongeren. Na diverse gesprekken met deze hangjongeren te hebben gehouden blijkt dat veel van hun niet of nauwelijks aan sport doen. Met name de jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Ook op de sportschool is deze leeftijd de kleinste groep. Na overleg met de wijkmanager en de wijkagent hebben wij samen een plan van aanpak bedacht. Plannen om sporten op locatie in de avonduren dicht bij de jongeren te brengen. Laagdrempelig sporten alsook sporten samen met de buurtbewoners om wederzijds begrip te krijgen,ook de Wijkagent gaat de mat op om met de jongeren middels een partij de uitdaging aan te gaan. Het uiteindelijke doel is om middels een aangepast lesaanbod op locatie de jongeren naar de sportschool te krijgen en te houden.

 

Sportzorgt

De vormende waarden voor kwetsbare jongeren van vechtsport is de afgelopen jaren in verschillende projecten en onderzoeken aangetoond. Het NIVM heeft deze vormende waarden in de interventie ‘Sport Zorgt’ overdraagbaar gemaakt richting lokale partijen. In gemeente Zaanstad is sportaanbod voor jongeren die extra steun nodig hebben om te kunnen sporten een onderdeel van het beleid. Sportschool van den Nieuwendijk wil structureel aanbod voor met name jongeren uit het speciaal onderwijs en/of onder begeleiding van jeugdzorg creëren volgens de interventie ‘Sport Zorgt’. Jeugdzorginstelling Spirit geeft na eerdere goede samenwerking en tevreden resultaten volledige steun aan de sportschool als ook gemeente Zaanstad die volledig achter de plannen staat om Sportzorgt tot een vast onderdeel binnen de zorg te houden.

 

Oesh

Uit onderhoud met de gemeente blijkt dat het sportaanbod, voor jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar, in de wijk Westerwatering gering is. Bovendien vinden er weinig activiteiten voor de jeugd plaats. Verhogen van sportparticipatie is een speerpunt binnen de gemeente Zaanstad. Onze club wil daar aan bijdragen door jongeren zelf een bijdrage te laten leveren aan het beweegaanbod in de wijk. De Oesh-methode biedt alle mogelijkheden om jongeren samen met de gemeente, het jongerenwerk en sportbuurtcoach vernieuwend en uitdagend sportaanbod te organiseren vanuit de belevingswereld van jongeren zelf om uiteindelijk de sportparticipatie via de doelgroep zelf te verhogen.

 

Reflectie

Het blijkt uit de contacten met het onderwijs dat een aantal onderwijsinstellingen in de buurt van onze club behoefte heeft aan sportaanbod op maat. Ook is er veel interesse in het aanpakken van maatschappelijke problemen als pesten, agressie en onveiligheid op en rondom school middels de inzet van sport. Wij willen met behulp van gekwalificeerde trainers en een aansprekend themagericht programma, waarbij vechtsport als instrument wordt ingezet, aan deze vraag voldoen en tevens de samenwerkingen met de onderwijsorganisaties optimaliseren. Niet alleen komen we dan tegemoet aan hun wensen, maar via de ingang op scholen zullen we ons vanuit de sportschool inzetten om de doorstroom naar het reguliere sportaanbod zo optimaal mogelijk te maken, waardoor we ook een grote groep nieuwe jongeren verwelkomen in onze sport(club). Om ze op deze manier landurig aan sport te binden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website