Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 november 2014 is het project 35/45+ 7x7 gezond bewegen met en door voetbal van start gegaan. Hoewel het project laagdrempelig en vrijblijvend is opgezet, wordt er sindsdien in weer en wind door een trouwe groep deelnemers gevoetbald. Ondanks de recreatieve opzet, gaat het er bij tijd en wijlen fanatiek, aan toe. Wel steeds gezellig en in goede sfeer. Intussen vindt steeds een grotere enthousiaste groep de weg naar het Engelerpark. Daarbij helpt ook dat het projectlid KNVB een voor- en najaar competitie 7x7 organiseert. De groei heeft zich gestaag voortgezet. Het project gezond bewegen met en door voetbal is (enkele kleine blessures daargelaten) goeddeels geslaagd. Het project is na ommekomst van het subsidietraject voortgezet en duurzaam ingebed in FC Engelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fc Engelen heeft samen met ZonMw en de gemeente Den Bosch in 35/45+ 7x7 voetbal opgezet en tot een succes gemaakt. Daardoor is er nu een bestendig basis om gezellig en op recreatieve wijze de voetbalsport te beoefenen en in beweging te blijven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 november 2014 is het project 35/45+ 7x7 gezond bewegen met en door voetbal van start gegaan.

 

Hoewel het project laagdrempelig en vrijblijvend is opgezet, wordt er sindsdien in weer en wind door een trouwe groep deelnemers gevoetbald. Ondanks de recreatieve opzet, gaat het er bij tijd en wijlen fanatiek, aan toe. Wel steeds gezellig en in goede sfeer.

 

Voorafgaand aan het project is er na een belangstellingsregistratie een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten deelnemers. Nu het project een jaar onderweg is, blijkt in de praktijk dat het aantal deelnemers nagenoeg gelijk is aan het verwachte aantal. Intussen vindt steeds een grotere enthousiaste groep de weg naar het Engelerpark. Daarbij helpt ook dat het projectlid KNVB een voor- en najaar competitie 7x7 organiseert.

Het valt daarom te verwachten dat de groei zich gestaag voortzet.

 

Het project gezond bewegen met en door voetbal is (enkele kleine blessures daargelaten) nu al goeddeels geslaagd. Er is veel vertrouwen dat deze lijn na dit eerste projectjaar duurzaam wordt voortgezet.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na ommekomst van een jaar kunnen de eerste resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief worden bepaald. Aangetekend bij dit project moet wel worden dat kort na de aanvang van het project in november 2014 de winterstop al werd ingezet, waardoor er pas vanaf medio maart 2015 sprake was van aangenaam voetbalweer en het project helemaal ‘los’ kon gaan.

 

Op dit moment bestaat de omvang van de vaste groep uit circa 30 man, waarvan steeds ten minste de helft aanwezig is.

 

Er is grote waardering vanuit de deelnemers voor het project en bij ‘afhakers’ is nagegaan wat de redenen van beëindiging van deelname is. In geen van de gevallen bleek dat met het project te maken te hebben, maar met het opspelen van oude blessures en het zich moeilijk op vrijdagavond vrij kunnen maken.

 

Om het kwalitatieve resultaat nog verder te verbeteren, zal er in de komende periode tijd, energie en middelen worden gestoken in het nog verder bekendmaken van het project, het intensiever faciliteren van de huidige groep en het vergroten van de kwantitatieve resultaten, zonder dat de kwalitatieve resultaten daaronder lijden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbalvereniging Fc Engelen doet een beroep op Sportimpuls om de activiteit professioneel en op korte termijn te realiseren, want het is gebleken dat er behoefte bestaat aan een laagdrempelige mogelijkheid te voetballen.

Er is samenwerking gezocht met de afdeling Sport en Recreatie van de Gemeente, de KNVB, ondernemersvereniging en de Fysiotherapiepraktijk. Fc Engelen ligt in het zogenaamde jeugd- en sportcluster Engelerhart en deelt deze locatie met een kinderdagverblijf, twee naschoolse opvang organisaties, een basisschool en een jeugd- en jongerencentrum.

De velden in het Engelerhart zijn overdag gewoon toegankelijk, zodat betreding van het terrein laagdrempelig is. Vele vaders van de kinderen blijken niet of nauwelijks meer te sporten.

Enkele van deze vaders hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om op de velden te mogen voetballen. Uit een gehouden inventarisatie bleek dat de behoefte nog veel breder getrokken kan worden en dat ook in de leeftijd van 45+ behoefte bestaat om (weer) te voetballen.

Fc Engelen vindt dat zij de aangewezen partij is om in de bestaande behoefte te (gaan) voorzien in samenwerking met anderen en met steun van gemeente en KNVB. Beoogd wordt om de samenwerking met omliggende verenigingen uit te breiden en gezamenlijk competities en toernooien te organiseren.

Fc Engelen focust zich nu eerst op de doelgroep mannen vanaf 35 jaar uit Engelen en Bokhoven die liefhebber zijn van voetbal en de actieve beoefening ervan weer willen oppakken, dan wel er mee willen beginnen. Bovendien wonen in de betrokken buurten relatief veel mannen van 35 tot en met 50 jaar en is het van belang om de sportparticipatie van deze leeftijdscategorie te verbeteren.

Het doel van het voetbal is dan ook om die hogere sportdeelname te bevorderen en na het tweede sportseizoen 2015-2016 het aantal 7x7 deelnemers te laten groeien naar 70 deelnemers en met behulp van sponsoring via RiVu en het vragen van een eigen bijdrage de continuïteit te waarborgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website