Projectomschrijving

Beijum is een Groningse krachtwijk met 13000 bewoners, relatief veel gezinnen met kinderen (40%), jonge bevolking (slechts 4% 65 jaar en ouder), veel verschillende culturen en een diverse sportvoorzieningen zowel binnen als buiten.

Project “ 35+ sport Beijum” is gericht op het versterken en vergroten van de duurzame sportparticipatie en lidmaatschappen van ouders (23 - 40 jaar). Het project is daarbij gericht is op de ‘opstart’ van een Buurtsportvereniging waarbij bewoners met verschillende culturele achtergronden een centrale rol en verantwoording nemen voor de organisatie en arrangeren van de sportactiviteiten uitgevoerd in samenwerking met de lokale sportaanbieders en maatschappelijke sociale organisaties. Daarnaast worden er vanuit het project nieuwe sporten aangeboden en georganiseerd die opgenomen zijn in de menukaart, "7x7 35+ voetbal", "Street Baseball"en "Zwemsport Sportaanbod ouders van jonge kinderen". Dit is een aanbod dat volledig aansluit op de in de wijk uitgevoerde buurtscan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website