Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat is het?

Voetbalfit is een blessurepreventief oefenprogramma gebaseerd op het effectief bewezen 11+ (kids) programma.

 

Doelen van het project?

Verkennen in hoeverre het 11+ (kids) programma past in de context van het Nederlandse amateurvoetbal, het ontwikkelen van een implementatieplan en het programma implementeren en dit evalueren.

 

Wat levert het op?

• Een doorontwikkeld 11+ (kids) programma (Voetbalfit) met 94 oefeningen voor diverse leeftijden (O6 t/m senioren), geïntegreerd in Rinus

• Een implementatieplan voor de landelijke implementatie

 

Werkwijze

Om te verkennen of het 11+ (kids) programma paste in de context van het Nederlandse amateurvoetbal zijn interviews uitgevoerd met trainers/coaches. Voor het ontwikkelen van het implementatieplan zijn sessies gehouden met trainers/coaches, hoofd opleidingen en KNVB medewerkers. Een pilot implementatie is geëvalueerd aan de hand van het REAIM model via vragenlijsten en interviews. Daarnaast geven online statistieken een beeld van het gebruik.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project zijn de volgende:

 

• De 11+ (kids) interventie is doorontwikkeld tot het Voetbalfit programma: 94 blessurepreventieve oefeningen ingestoken op een veelzijdige motorische ontwikkeling voor diverse leeftijden (O6 t/m senioren).

• Er is een implementatieplan opgesteld, waarin implementatieactiviteiten voor de doelgroep (trainers en hoofd opleidingen/bestuur) zijn opgenomen die op basis van sessies met de doelgroep konden worden bepaald. Deze implementatieactiviteiten werden opgedeeld in acties voor de korte termijn (bijv. oefeningen integreren – met begeleidende video’s – in online trainersplatform Rinus, KNVB een visie laten ontwikkelen op blessurepreventie/veelzijdige motorische ontwikkeling voor de jeugd en promotie Voetbalfit in nieuwsbrieven en via informatievideo’s) en de lange termijn (bijv. Voetbalfit opnemen in opleidingen).

• Evalueren implementatie:

o Pilot implementatie:

Resultaten uit de pilot implementatie a.d.h.v. het RE-AIM model laten zien dat Voetbalfit goed gewaardeerd werd (trainers waren tevreden), maar op hoofdniveau enkele aanpassingen gedaan moesten worden om het gebruik van Voetbalfit te optimaliseren (bijv. Voetbalfit oefeningen in Rinus koppelen aan trainingen). Deze aanpassingen zijn doorgevoerd.

o Landelijke implementatie:

Er is implementatiemateriaal (informatievideo’s over Voetbalfit) ontwikkeld, die aan het begin van het voetbalseizoen 2021-2022 wordt ingezet om bredere bekendheid aan Voetbalfit te geven.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbal is de meest populaire sport in Nederland, maar staat ook bekend om het risico op blessures. Daarom werkt de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) samen met een aantal belangrijke partners uit het werkveld van blessurepreventie en onderzoek (VeiligheidNL, Atheltic Skills Model en VUMc)aan het voorkomen van sportblessures binnen het Nederlandse voetbal. Dit project heeft tot doel om het FIFA 11+ programma (dat bekend staat als een effectief programma om blessures te voorkomen) geschikt te maken voor het Nederlandse voetbal. Het implementatieonderzoek is gericht op het aanpassen van het 11+ programma om het geschikt te maken voor het Nederlandse voetbal, het ontwikkelen van implementatie strategieën om het doorontwikkelde programma binnen het voetbal te introduceren en om de daadwerkelijke implementatie van het programma te kunnen volgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft tot nu toe de volgende resultaten opgeleverd:

- Uit de verschillende interviews met trainers, coaches en beleidsmedewerkers binnen het Nederlandse voetbal is duidelijk geworden dat het FIFA 11+ programma niet één op één kan worden overgenomen voor het Nederlandse voetbal. Het programma is daarvoor te lang en er wordt te weinig met een voetbal geoefend waardoor trainers en coaches niet geneigd zijn het programma te gaan gebruiken.

- Op basis van de uitkomsten van de interviews zijn de oefeningen van het FIFA11+ programma door de KNVB, het ASM en VeiligheidNL doorontwikkeld tot oefeningen die passend zijn binnen het Nederlandse voetbal. Daarbij zijn de oefeningen van de 11+ wel als basis genomen.

- De nieuwe oefeningen zijn aan verschillende trainers/coaches en sporters voorgelegd in een pretest, naar aanleiding waarvan nog enkele aanpassingen zijn gedaan.

- De nieuwe oefeningen zijn opgenomen op video en voorzien van tekst en uitleg zodat ze in RINUS kunnen worden geplaatst.

- Er hebben twee implementatie-strategie sessies plaatsgevonden met trainers, coaches en beleidsmedewerkers welke input hebben geleverd voor de landelijke implementatie van het nieuwe programma. Deze input wordt momenteel verwerkt in een plan van aanpak.

- Er is een start gemaakt met het implementatieonderzoek, waarbij de METC aanvraag is ingediend. Na het ontvangen van de niet WMO verklaring, zal worden gestart met de werving van 40 clubs die vanaf januari 2020 mee zullen doen aan het onderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands, football is the sport with the highest absolute number of injuries: yearly, around 850,000 injuries on average are reported by youth and adult players (especially aged 10-34 years), leading to nearly 35,000 Emergency Department visits. Therefore, the Royal Dutch Football Association (KNVB) has allied with several leading partners in injury prevention research to work towards injury prevention in Dutch football. To prevent lower extremity injuries in amateur football players, the 11+ programme was developed as a complete warm-up programme, showing an overall 39% to 48% injury reduction among youth and adult amateur players. Therefore, the logical next step for the KNVB and partners is to work towards the implementation of the 11+ programme across the Netherlands, taking into account the lessons learnt in other countries about its implementation (facilitators and barriers such as concurring with the current language/practice/structure of the coaches).

 

APPROACH OF THE IMPLEMENTATION:

The ‘Translating Research into Injury Prevention Practice’ framework (TRIPP) stages 5 and 6 underline the importance of a pertinent implementation plan and related evaluation for the future uptake of preventive measures. The RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, Maintenance) Sport Setting Matrix (SSM) framework is widely accepted and applied for the evaluation of the implementation of preventive measures.

 

OBJECTIVES OF THE PROJECT:

The overall aim is to implement the 11+ programme in the Dutch amateur football (youth and adult; male and female).

Objective 1: To explore how the 11+ programme fits the current language/practice/structure of the coaches within the Dutch amateur football context.

Objective 2 (TRIPP stages 5): To develop a structured and evidence-based implementation plan tailored to the Dutch football context to promote the structured implementation of the 11+ programme.

Objective 3 (TRIPP stages 6): To initiate the implementation of the 11+ programme in the Dutch amateur football according to the defined implementation plan and to evaluate its implementation.

 

APPROACH FOR OBJECTIVE 1:

In order to assure that the 11+ programme is fitting the current Dutch amateur football context, a qualitative approach is conducted by means of (i) telephone semi-structured interviews with amateur football coaches and players, and (ii) one group meeting with all relevant actors within the ‘Royal Dutch Football Association (KNVB), especially representatives of the academy and ‘’sport and exercise’’ department of the KNVB.

 

APPROACH FOR OBJECTIVE 2:

2.1: Two group interviews are held with the multi-levels relevant actors within Dutch amateur football to identify the potential adopters and implementers who are primarily influencing the delivery and use of the 11+ programme.

2.2: An Implementation Planning Group is established (8 participants).

2.3: The Implementation Planning Group holds brainstorm sessions during which strategies, determinants and performance objectives are discussed and defined.

2.4: Two brainstorm sessions are held, during which the Implementation Planning Group discuss and define tailor-made practice- and evidence-based strategies to facilitate and empower the reach, adoption, implementation and maintenance of the 11+ programme.

2.5: A structured and evidence-based implementation plan covering all implementation conditions for the optimal delivery and use of the 11+ programme is established by the Implementation Planning Group. One of the strategies mentioned by the KNVB as being useful for the implementation of the 11+ programme is RINUS (https://www.knvb.nl/assist-trainers/rinus).

 

APPROACH FOR OBJECTIVE 3:

The implementation of the 11+ programme is initiated in Dutch amateur football (around 3,000 clubs) for season 2020-2021 according to the established implementation and delivery plan. Concurrently to the nationwide implementation, a quasi-experimental study based on a one-group design with repeated measurements is conducted in order to evaluate the implementation of the 11+ programme. Such a study is conducted over a period of 18 months. For the evaluation, a convenient sample of 20 football clubs is included (600 coaches and 160 policy/decision makers). The outcome measures for the evaluation are (i) Reach: proportion of participants who are familiar with the 11+ programme; (ii) Effectiveness: perception of the participants about the impact of the 11+ programme on injury reduction and enhancing performances and as their satisfaction with the 11+ programme; (iii) Adoption: proportion of coaches who report using the 11+ programme; (iv) Implementation: extent to which the 11+ programme is implemented as intended; (v) Maintenance: extent to which the 11+ programme becomes part of the standard football routine. These outcomes are assessed repeatedly during one-and-half season by means of questionnaires, observations and data analytics (Android App Store and Apple App Store).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website