Projectomschrijving

Jaarlijks beginnen sporters rond de 3 miljoen keer met een nieuwe sport (VeiligheidNL 2014). Het betreft hier 1) niet-sporters die gaan sporten, 2) sporters die er een nieuwe sport bij gaan doen, en 3) beoefenaars van een seizoen sport. Veel beginnende sporters beoefenen hun sport ongeorganiseerd, en zijn daarom moeilijk te bereiken met informatie over blessurepreventie: ze zijn niet aangesloten bij een vereniging of trainer die informatie kan overbrengen. Hardlopen is de op één na grootste blessuresport van Nederland en kent veel beginners. Wintersport is een echte seizoensport waarbij de beginnende wintersporters gemiddeld ernstiger letsel oplopen dan ervaren wintersporters.

VeiligheidNL heeft voor deze twee sporten een advies op maat tool ontwikkeld, in samenwerking met de Atletiekunie, Nederlandse Ski Vereniging, Runner’s World, NOC*NSF en De Keuzearchitecten, diverse experts en de doelgroep zelf. De tools helpen de beginnende en seizoensporters zich voor te bereiden op hun sport/vakantie. De tools zijn in basis gelijk aan elkaar en bestaan beide uit een korte vragenlijst die leidt naar adviezen op maat. Voor wintersport richten de adviezen zich op beschermende materialen, hoe de fitheid te verbeteren middels spierversterkende oefeningen en de ervaring te vergroten middels lessen. De adviezen voor hardlopers richten zich op de opbouw van de training om zo de sporter goed naar zijn of haar doel te begeleiden en oefeningen om de belastbaarheid van de sporter te vergroten. Voor beide tools is het mogelijk een persoonlijk oefenprogramma aan te vragen, zodat in de weken voor de wintersportvakantie of hardloopwedstrijd (of ander doel dat is gesteld) spierversterkende oefeningen gedaan kunnen worden.

Na de ontwikkelingsfase was de volgende stap in het project te onderzoeken of het gebruik van de tool leidt tot gedragsverandering. Daarvoor zijn in de periode januari tot augustus 2017 twee gerandomiseerde gecontroleerde studies uitgevoerd onder ruim 1700 wintersporters en hardlopers (verdeeld over een interventiegroep wintersport/hardlopen en een controlegroep wintersport/hardlopen). De wintersporters en hardlopers uit de interventiegroep hebben toegang gekregen tot de advies op maat tools. Verdeeld over 3 meetmomenten voor wintersport en 4 meetmomenten voor hardlopen zijn de sporters gevraagd welke wat zij doen aan blessurepreventie en of adviezen uit de tools zijn opgevolgd.

Aan het eind van de studie is een vergelijking gemaakt tussen de interventie- en de controlegroep in de genomen maatregelen en op preventie gerichte handelingen. Hieruit is gebleken dat wintersporters die toegang tot de tool hadden aan de slag zijn gegaan met de FIS-regels en spierversterkende oefeningen. Hardlopers die toegang tot de tool hadden, zijn aan de slag gegaan met een warming-up, hardloopschema’s en hebben extra informatie gezocht over hardlopen. Aan de hand van een procesevaluatie zijn kleine aanpassingen aan de advies op maat tools gemaakt. Daarna is de toekomstige landelijke implementatie voorbereid en gestart. 

Ga jij binnenkort op wintersport? Bekijk deze tips om goed voorbereid en in vorm op vakantie te gaan!

Een blessurevrij 2018? Tijdens de runfluencersavond werden verschillende tips gegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website