Projectomschrijving

De acute enkelblessure is de meest voorkomende blessure binnen het meisjes- en vrouwenvoetbal. Deze blessure kenmerkt zich door een grote herhalingskans en geeft vaak langdurige klachten, zoals pijn, stijfheid en instabiliteit van de enkel. Dit project onderzocht of het dragen van specifieke voetbalenkelbrace een goed middel is om enkelblessures te voorkomen.

In totaal namen 30 amateurvoetbalclubs in de leeftijdscategorie 14 t/m 18 jaar uit KNVB-district West-1 deel aan dit onderzoek. Deze clubs werden als clusters ingeloot in een interventie- (29 teams, 382 spelers) of een controlegroep (24 teams, 334 spelers). De interventiegroep voetbalde gedurende 7 maanden (seizoen 2016-2017) tijdens trainingen en wedstrijden met een voetbalenkelbrace (PSB Kicx) om beide enkels. Deze brace beoogt een goede ondersteuning te geven tegen het verzwikken met behoud van voetbalspecifieke bewegingen.

Alle voetballers vulden bij aanvang van het project een vragenlijst in om inzicht te krijgen in individuele kenmerken. Daarnaast werd bij iedereen een kort lichamelijk onderzoek verricht om een indruk te krijgen over de lenigheid van gewrichten en de mate van balans / actieve stabiliteit. Gedurende het seizoen registreerden de deelnemers wekelijks (via mail of SMS) het aantal trainings- en wedstrijdminuten, het dragen van de enkelbrace(s) en eventuele opgelopen acute enkelblessures.

Aan het einde van de studie bleek dat er bij beide groepen evenveel blessures zijn opgetreden. Het aantal enkelblessures per 1000 uur voetbal was echter lager in de interventiegroep dan in de controlegroep (1.4/1000 versus 2.0/1000 uur voetbal); en ook de groep die met braces heeft gespeeld hadden gemiddeld een korter sportverzuim. Vanuit statistisch opzicht bleken beide verschillen echter onvoldoende groot om significant te zijn.

De belangrijkste reden waarom we bovenstaande conclusies niet ook vanuit statistisch oogpunt konden aantonen, was de therapietrouw onder de jeugdige onderzoeksgroep (o.a. door onvoldoende blessure-inzicht en ervaren discomfort door de enkelbraces). Gedurende de 7 maanden werden de enkelbraces ‘slechts’ de helft (50%) van de voorgeschreven tijd gedragen. Hierdoor hebben ook voetballers uit de interventiegroep blessures opgelopen terwijl ze de beoogde enkelbrace niet droegen. Het project heeft desalniettemin nuttige inzichten opgeleverd ten aanzien van verbeterde voorlichting en vereisten voor preventieve maatregelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website