Projectomschrijving

Hoe kunnen mensen met diabetes en hart- en vaatziekten gestimuleerd worden om gezonder te gaan leven? In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten bij meer bewegen en gezonder eten, vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Er werd onderzocht of het haalbaar is om een GLI structureel in te zetten in de zorg. Daarbij werd onderzocht wat de acceptatie door patiënten en zorgverleners is van de inzet van financiële prikkels. Het onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep voor een financiële prikkel. Potentiële deelnemers aan een GLI prefereren een positieve prikkel boven een negatieve, hoewel een negatieve prikkel soms wel als acceptabel wordt gezien. De patiëntenpopulatie en mensen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen verwachten een financiële prikkel te ontvangen van hun zorgverzekeraar. Mensen uit de algemene populatie hebben deze verwachting van hun werkgever. Zorgprofessionals, managers en beleidsmedewerkers prefereren ook een positieve prikkel. Ze zien een dergelijke prikkel als mogelijkheid om de participatie en therapietrouw van de GLI te bevorderen. Om succesvolle implementatie van de GLI te realiseren, moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is een positieve houding van alle betrokkenen essentieel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website