Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Park-in-Shape studie werd onderzocht of het volgen van een bewegingsprogramma van 6 maanden bij mensen met de ziekte van Parkinson leidt tot een verbetering van de symptomen van de ziekte. Hierbij werd gebruikt gemaakt van innovatieve technieken om het bewegen aantrekkelijk te maken. Deelnemers worden hiermee niet alleen gestimuleerd om te gaan bewegen, maar ook om te blijven bewegen en om tijdens het bewegen zich maximaal in te zetten om hun prestaties te verbeteren. De beweegprogramma’s werden bij de deelnemers thuis uitgevoerd en op afstand begeleid door een coach.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit onderzoek hebben we twee groepen met elkaar vergeleken. De eerste groep heeft gedurende 6 maanden intensief getraind op een hometrainer en de tweede groep heeft 6 maanden stretch en ontspanningsoefeningen uitgevoerd. De resultaten laten zien dat mensen met de ziekte van Parkinson in staat waren om, met beperkte begeleiding, veilig intensief te trainen in de thuissituatie. Na afloop van 6 maanden was er daarnaast een minder grote toename in motorische symptomen van de ziekte van Parkinson en een verbetering van de conditie bij de fietsgroep, in vergelijking met de stretchgroep.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sporten is gezond. Dat geldt voor iedereen, maar voor mensen met de ziekte van Parkinson lijkt dit extra belangrijk. Verschillende studies beschrijven namelijk een positief effect van sporten op de ervaren klachten zoals balansproblemen en loopsnelheid. Daarnaast laat dierexperimenteel onderzoek zien dat regelmatig sporten niet alleen symptoomverlichting geeft, maar dat er ook veranderingen in de hersenen plaatsvinden. Veranderingen die wellicht het ziekteproces en beloop van de ziekte van Parkinson zouden kunnen beïnvloeden.De Park-in-Shape studie onderzoekt het effect van twee beweegprogramma's op de symptomen van de ziekte van Parkinson. Deelnemers voeren het beweegprogramma gedurende 6 maanden in de thuissituatie uit en worden hierbij ondersteund door een coach en app voor de iPad zodat ze gemotiveerd worden om te (blijven) sporten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de Park-in-Shape studie zijn een aantal producten ontwikkeld met als doel mensen (in dit geval mensen met de ziekte van Parkinson) te motiveren om in beweging te komen en te blijven. De belangrijkste producten zijn twee iPad apps met een aantal functies: ontvangen van tips van de coach, contact houden met 'eigen supporters', ontvangen van (aangepaste) trainingsprogramma's van een coach en, feedback op de sportprestaties. Deze producten zullen in de toekomst ook voor andere doelgroepen geschikt zijn. De resultaten van het onderzoek zullen direct bijdragen aan de kennis omtrent het effect van bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson en hoe dit te realiseren is. Deze kennis zal op verschillende manieren verspreid worden onder zowel patienten en zorgverleners.

Geen samenvatting beschikbaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website