Projectomschrijving

Het Living Lab Hydrotherapie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel bewegen in het water wezenlijk onderdeel te laten zijn van een verbeterde beweegzorg. Daarbij wordt ingezet op het optimaliseren van de multidisciplinaire  samenwerking rondom het doorgeleiden van cliënten/patiënten naar een toegankelijk en passend beweeg- en therapieaanbod gecentreerd rondom het Biljoenbad. De nadruk ligt op de preventie en daarbij het versterken van eigen regie, daar waar het gaat om bewegen. Het valideren van huidig aanbod, opzet van aambod en doorontwikkeling/herontwerp en onderliggende evaluatie en begeleidend praktijkgericht onderzoek is de insteek. Uiteindelijk wordt bijgedragen aan meer kwaliteit van leven, een beter ervaren gezondheid en welbevinden van burgers en een reductie in zorgkosten in het sociale en zorgdomein. Het concept wordt overdraagbaar gemaakt naar 340 overige doelgroepenbaden in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website