Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kids First, towards a pedagogical sport climate is de titel van een groot onderzoek bij sportverenigingen om ‘op de werkvloer’ een pedagogisch sport klimaat te realiseren. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. Het project is in september 2018 van start gegaan met vier hockey- en vier voetbalverenigingen. Naast dat het pedagogisch gedachtegoed in verenigingen gemonitord wordt, worden er ook twee teams in de leeftijdscategorie 12-15 jaar gevolgd.

Metingen die verricht zijn: focusgroepsgesprekken met ouders en jeugdleden; interviews met sleutelfiguren binnen de verenigingen en gemeente/sportbedrijf. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder jeugdleden, ouders en trainers. De eerste pilot met de sensormetingen heeft net plaatsgevonden.

De eerste resultaten laten zien dat iedere vereniging een eigen startpunt kent en een eigen route kiest naar wat voor hen een pedagogisch sportklimaat kan betekenen. Zichtbaar wordt dat er binnen verenigingen ‘aanjagers’ nodig zijn die het gedachtegoed van een pedagogisch sportklimaat expliciet uitdragen en daardoor steeds meer verenigingsmensen bij de cultuurverandering betrekken. Op diverse verenigingen zijn al werkgroepen opgericht, in deze verenigingen wordt het steeds eenvoudiger interventies in te zetten en metingen te verrichten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij het onderzoek zijn 8 verenigingen betrokken, de zogenaamde livinglabs. Bij elke vereniging is een embedded scientist betrokken die het proces en de metingen aanjaagt.

Metingen worden verricht volgens het datamanagementplan. De eerste metingen zijn verricht van jan-mei 2019.

 

In november 2018 was de centrale aftrap met alle ‘Kids First’ partners. Een zeer succesvolle aftrap waarin alle partners en verenigingen hun ideeën en gedachten rondom het pedagogisch sportklimaat uitwisselden en hoe dit voor de maatschappelijke praktijk bruikbaar te maken is. Alle partners werd het boek ‘Een pedagogisch sportklimaat’ (Bronkhorst, van der Kerk, & Schipper-van Veldhoven, 2018), uitgereikt.

 

Tevens is er bij de start van het onderzoek een valorisatieplan opgesteld om het gedachtegoed van het pedagogische sportklimaat, vanaf het begin van het onderzoek, op diverse niveaus te verspreiden voor een breed publiek zoals voor verenigingen, gemeentelijke sportbedrijven, landelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

 

Diverse artikelen gepubliceerd in nationale media, waaronder een aflevering in de Monitor: Prestatiedruk in de jeugdsport.

 

Symposia, workshops en presentaties gehouden op o.a. dag van het sportonderzoek 2018, Sportief Verbinden (NOC*NSF, 2019) en op diverse onderwijsinstellingen en sportbonden.

 

Artikel in LO magazine 2 (2019): Op weg naar een positieve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The objective of this multidisciplinary research project is to gain new knowledge, but also develop and implement a new protocol aimed at establishing a positive pedagogical sport climate (PSC) that enlarges and utilizes the value of youth sports at sport clubs.

 

In this project led by Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven of Windesheim University of applied sciences, a sustainable consortium of experienced scientists and researchers of different disciplines will closely work together with sport organisations and policy makers.

 

Organized youth sport is seen as an important socializing context for children and adolescents. Sports also known as the third pedagogical environment (next to home and school), contribute to a range of positive outcomes: self-esteem, social behaviour and integration. Besides, sports are a source of pleasure. But sport also can have negative outcomes: arrogance, bullying, (sexual) intimidation, discrimination. Four out of ten (38%) youngsters encountered interpersonal violence in sport. This occurs at all age groups and all sports, but is relatively frequent in team sports.

 

Sport ‘in itself’ is neither good nor bad. Researchers agree that effects are largely shaped by the context of youth sport participation. In order to benefit from the positive power of sport, sport policy and sport organisations should focus first on creating the right conditions, the so called ‘valuable contexts’, these are the ingredients for a ‘pedagogical sport climate’ (PSC). This PSC should be child centred, it should focus on pleasure, include positive coaching and guarantee social safety.

 

Realizing a PSC is not an easy task for sport clubs. They are mostly run by volunteers and their priority is mainly ‘sport centred’ on issues like schedules, organizing training/competitions and finances. To date, an (evidence-based) intervention is lacking to guide sport clubs in creating a PSC. With the knowledge resulting from this research project the consortium wants to design and implement a framework to support the establishment of a PSC at club level (Pedagogical Sport Club Support - PSCS), enhancing the value of youth sport and minimizing problem behaviour.

 

In this project sport clubs are addressed as living labs in their local environment. Via an action research approach (researchers actively participate in a change situation whilst simultaneously conducting research) 8 sport clubs of team sports are included (4 hockey, 4 soccer) in 4 cities (Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Utrecht). The research activities are organized in 4 work packages (WP’s); WP2, 3 and 4 support WP1.

 

WP1: Cyclical process of change

This WP represents the cyclical process of change, using action research. There is no one-size-fits all approach. Creating a PSC involves the views, norms, attitudes and behaviours of different stakeholders, at different levels. The change process has 4 phases: Plan, Act, Observe, Reflect. In each living lab, this process will be guided by an embedded scientist and a club counsellor. By following the change process of clubs, the consortium aims to detect the mechanisms and the management principles within a sport club that are conditional to generate a PSC.

 

WP2: Identifying requirements for a PSC

The aim of WP 2 is to identify requirements for a PSC within sport clubs based on a literature review. It will define the expectations of personal development of youngsters and the preconditions for an enjoyable and safe sport environment.

 

WP3: Preparing data collection – data (science) plan

Effective action planning relies on continuous collection and evaluation of data. There is no applied data set available for monitoring the (development of a) PSC within a sport club setting. Therefore this WP is used to set up a systematic data (science) collection plan. The more classic approach (questionnaires, interviews, observations) will be combined with new data collection methods (via sensor data, data from camera’s and social network data).

 

WP 4: Executing the data (science) plan – an intensive mix-method, multi-level data colle

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website