Projectomschrijving

In het online programma Join2Move gaan mensen met artrose zonder begeleiding aan de slag met beweegopdrachten, informatie en oefeningen. Het doel is het verbeteren van beweeggedrag en functioneren. Voor sommige mensen heeft Join2Move onvoldoende effect, zij hebben behoefte aan begeleiding van een professional. Voor deze mensen komt e-Exercise in beeld. Patiënten met artrose komen bij e-Exercise een gereduceerd aantal keer bij de fysiotherapeut en krijgen daarnaast toegang tot een webapplicatie die hen thuis stimuleert aan de slag te gaan.

Het project Stepped e-Care Artrose haakt hierop in. Om te voorkomen dat mensen te vroeg of te laat naar e-Exercise worden verwezen, zullen we een doorstroommodel ontwikkelen. Dit model bevat indicatoren die bepalen of Join2Move voldoende of onvoldoende effect heeft op de individuele patiënt. Voorbeelden van indicatoren zijn: verminderd gebruik van de app, het niet halen van beweegopdrachten of een verhoogde pijnscore. Als Join2Move niet voldoende blijkt te helpen, zal de patiënt vervolgens eenvoudig in contact kunnen komen met een fysiotherapeut in de regio die geschoold is in e-Exercise. We doen dit door het inbouwen van een overzicht van geschoolde e-Exercise fysiotherapeuten en een postcodezoeker. Het e-Exercise doorstroommodel zal in de Join2Move app geïntegreerd worden. Het totaalpakket genaamd Stepped e-Care Artrose, bestaande uit Join2Move, het e-Exercise doorstroommodel en e-Exercise, zal verspreid worden onder patiënten en huisartsen, die vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met artrose aan de heup en knie.

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  1. Drie maanden na aanvang van dit project is er op basis van literatuur en in co-creatie met patiënten, fysiotherapeuten en experts een e-Exercise doorstoommodel ontwikkeld.
  2. Vier maanden na aanvang van dit project is het e-Exercise doorstroommodel en de actuele lijst met e-Exercise geschoolde fysiotherapeuten geïntegreerd binnen de Join2Move app.
  3. Binnen zeven maanden na aanvang van dit project is het voorlichtingsmateriaal (animatie en folders) verspreid via het Reumafonds, Thuisarts.nl en het NHG.
  4. Binnen 12 maanden na aanvang van dit project zijn 250 mensen met artrose aan de heup en knie ingestroomd in Stepped e-Care Artrose.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website