Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van ons project 'Bewegen op school - implementatie op maat' was om leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs te ondersteunen om bewegend leren structureel in de klas uit te voeren. Het uitgangspunt was om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de voorkeuren, behoeften en vaardigheden van de leerkracht zelf en de kinderen.

Door de ons ontwikkelde materialen en scholingstrajecten kunnen beweegprogramma's op maat - afgestemd op de voorkeuren en vaardigheden van de docent(en), en de beweegbehoeftes van kinderen - duurzaam op basisscholen geïmplementeerd worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project 'Bewegen op school - implementatie op maat' was om leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs te ondersteunen om bewegend leren structureel in de klas uit te voeren. Het uitgangspunt was om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de voorkeuren, behoeften en vaardigheden van de leerkracht zelf en de kinderen.

In het kader van dit project zijn materialen (combi leerkaarten) en scholingstrajecten ontwikkeld die leerkrachten ondersteunen bij het toepassen van bewegend leren in het onderwijs.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijna 5 jaar lang hebben we in het kader van SMART MOVES! succesvol met een multidisciplinair consortium samengewerkt. Tijdens deze samenwerking hebben we laten zien dat praktijk en wetenschap elkaar niet uitsluiten, maar juist kunnen versterken.

Met de middelen van deze VIMP aanvraag willen we het project 'Bewegen op school - implementatie op maat' uitvoeren. Daarin staat de verspreiding van de resultaten en inzichten van SMART MOVES! centraal.

 

Ontwerp implementatiematerialen voor implementatie-op-maat voor docenten van groep 6 en 7 van alle basisscholen

Door SMART MOVES! hebben we - naast 'harde wetenschappelijke' feiten - beduidend meer inzicht in de voorwaarden voor meer bewegen in het basisonderwijs, zowel vanuit het perspectief van docenten als ook kinderen. Daarnaast hebben we ontdekt dat het aanbieden van een beweegprogramma dat voldoet aan de voorwaarden die docenten hebben benoemd, onvoldoende is om een beweegprogramma daadwerkelijk te implementeren. Daarom willen we laagdrempelige implementatiematerialen ontwerpen die de keuze voor een 'beweegprogramma op maat' voor scholen vergemakkelijkt.

Door de behoeften, voorkeuren en vaardigheden van docenten en leerlingen mee te nemen bij de keuze voor een bepaalde vorm van bewegen, is de kans groter dat het beweegprogramma duurzaam op school geïmplementeerd wordt. We gaan deze materialen pilottesten door 4 klassen te begeleiden om 'meer bewegen op school' duurzaam te implementeren. De ervaringen die we met deze klassen opdoen zullen we vertalen in het ontwerp van de uiteindelijke implementatiematerialen zodat ook alle andere basisscholen in Nederland hiervan kunnen profiteren.

 

De door ons ontwikkelde implementatiematerialen zullen gebaseerd zijn op drie belangrijke uitgangspunten:

1. Individuele behoeften, voorkeuren en vaardigheden bepalen in belangrijke mate of een beweegprogramma succesvol en duurzaam geïmplementeerd wordt.

2. Samenwerken met de doelgroep. We gebruiken de implementatie-op-maat trajecten als belangrijk ijkpunt voor het ontwerp van de implementatie materialen. Dit betekent dat we de doelgroep (=docenten) vanaf het begin betrekken bij de ontwikkeling van de implementatie materialen en later ook bij de keuze van de meest geschikte kanalen om deze te verspreiden.

3. Wetenschappelijke inzichten combineren met praktijkervaringen. We gebruiken wetenschappelijke inzichten met ervaring van de onderwijsprofessionals in ons netwerk. Daardoor zijn we in staat om state-of-the art kennis te combineren met voor de praktijk relevante aspecten.

 

De resultaten van dit project zijn:

1. De ontwikkeling van implementatie materialen voor groep 6 en 7 van de basisschool. De ontwikkeling vindt plaats op basis van de resultaten van SMART MOVES! en de ervaringen die we opdoen in de implementatie-op-maat trajecten!. Te denken valt aan korte instructiefilms of het opzetten van een platform waar docenten ervaringen kunnen uitwisselen.

2. De zorgvuldige beschrijving van pilot tests met de 4 klassen die we via de website SMART MOVES! en Kenniscentrum Sport met andere scholen delen.

 

Samen met het SMART MOVES! netwerk zijn we goed toegerust om met de middelen van deze VIMP hetgeen hier boven staat beschreven succesvol en tijdig uit te voeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website