Projectomschrijving

Voor mensen met psychische problematiek levert een actieve leefstijl gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, nog niet iedereen wordt hiermee bereikt. Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar passend sportaanbod
vraagt om kennis en expertise over psychische problematiek. Verschillende organisaties in de gemeente en regio ondersteunen hierbij, maar er wordt nog nauwelijks structureel samengewerkt.
Met een aantal partners wordt er onderzocht welk duurzaam netwerk de benodigde expertise oplevert en of een living lab kansrijk is. Dit gaan we doen in co-creatie met de doelgroep, organisaties en met directe toepassing in de praktijk. Met als beoogd resultaat; een netwerk vormen dat van toegevoegde waarde is in kennis en expertise, hierin samenwerkt en zo actief bijdraagt aan de waarde van bewegen voor de kwetsbare doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website