Projectomschrijving

Het aanbod van verenigingen en daarmee de ruimtelijke faciliteiten sluiten niet meer helemaal aan bij de behoefte van verschillende groepen gebruikers. Dit is te zien in teruglopende ledenaantallen en een terugloop in het gebruik van sportaccommodaties. Met Voetlab willen we een divers aanbod voor meerdere doelgroepen ontwikkelen dat een aanvulling is op het traditionele verenigingsaanbod. Daarvoor doen we een doelgroeponderzoek naar de sport- en beweegbehoefte bij inwoners uit verschillende leeftijdscategorieën.

De doelgroep op dit moment is meiden van 13-20 jaar. Door enquêtes en (groeps)gesprekken met hen krijgen we informatie over de motivatie om te willen sporten en de redenen waarom ze stoppen met sporten. De groep wordt actief betrokken bij het ontwikkelen van sport/beweegactiviteiten die voor hen aantrekkelijk genoeg zijn om te blijven sporten: dit aanbod wordt bij hen getest en geëvalueerd totdat een optimaal aanbod voor de doelgroep is gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website