Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Vitale medewerkers in de Achterhoek’ laat zien dat Beweeg- en Sportaanjagers (BSA-ers) behoefte hebben aan instrumenten om met name de ‘niet-sportende werknemers’ meer in beweging te laten komen. Daarnaast laat het project ook zien dat er behoefte is aan een collectief instrument (bewegen verbindt) maar tegelijkertijd individuele invulling (flexibiliteit, verschillende intensiteit van bewegen). Door corona en de ontwikkeling van hybride werken is deze behoefte versterkt.

 

Om in te spelen op deze behoefte wordt in dit experiment i.s.m. de Hersenstichting en Stichting Achterhoek in Beweging de lokale bedrijfs-Ommetje-app gelanceerd. Werknemers van bedrijven en organisaties in de gemeenten Oost-Gelre en Montferland gaan hiermee met elkaar een 10-weekse competitie aan. Het project richt zich op een brede en diverse doelgroep van werknemers, waarbij met name de minder sportieve werknemers aansluiting kunnen vinden.

 

Op korte termijn beoogt het project een brede doelgroep meer te laten bewegen en daarmee drempels voor de toekomst weg te nemen. Op lange termijn beoogt het project 1) bedrijven de mogelijkheid te geven om in een jaarlijks terugkerend evenement deelnemers meer te laten bewegen 2) medewerkers in contact te brengen met lokale wandelaanbieders 3) Beweeg- en Sportaanjagers (BSA-ers) te identificeren om het BSA-netwerk te vergroten 4) en tenslotte werkgevers een instrument te bieden om de opbrengsten van bewegen inzichtelijk te maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website