Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen voor een sportieve start!

De beweging Groen, Gezond en in Beweging is een netwerk in Nijmegen dat streeft naar een fysiek actieve en gezonde Nijmeegse bevolking. De groep 0-4 jaar is hierbij nog onvoldoende in beeld. Met een Living Lab hebben wij in 2020 met onze partners en stakeholders samenwerking verder vormgegeven en willen we dit nu en in de toekomst stimuleren zodat 0-4 jarigen beter leren bewegen, plezier ervaren en ook langer blijven bewegen.

 

De HAN is een belangrijke partner geweest bij dit Living Lab en heeft met de methodiek Design Thinking het Living Lab vorm gegeven. Hierdoor kennen de partners en stakeholders rondom de doelgroep 0-4 jaar elkaar nu, is er inzicht in wat er allemaal in de wijk Hatert speelt rondom de doelgroep en wordt het living lab nu ondergebracht in het nieuwe preventieplatform. Bewoners worden hier ook aan gekoppeld, zodat zij ook invloed hebben op mogelijke interventies in de toekomst. Het preventieplatform moet er gezamenlijk voor zorgen dat 0-4 jarigen steeds vaardiger worden in bewegen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Er is in de wijk Hatert in beeld gebracht welke partijen en stakeholders zich allemaal bezig houden met de doelgroep 0-4 jaar.

• Door de sessies van het living lab zijn werkers in de wijk in contact gekomen met elkaar en hebben kennis gekregen van wie wat doet in de wijk.

• Er is inzicht welke trajecten en projecten er zijn t.a.v. de doelgroep in de wijk Hatert.

• Het living lab zal structureel worden ondergebracht binnen het preventieplatform 0-12 jaar onder het thema ‘gezonde leefstijl’.

• Bewoners zijn actief betrokken waardoor zij een aandeel hebben in de toekomst van de mogelijke interventies.

• De werking van Design Thinking is als effectief ervaren door de vele interactieve werkvormen. Hierdoor hebben de partners een nieuwe kijk gekregen op mogelijke invulling van de ontwikkeling van projecten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nijmegen wil dé Gelderse sport-en beweegstad zijn. De beweging Groen, Gezond en in Beweging is een netwerk dat streeft naar een fysiek actieve en gezonde Nijmeegse bevolking. De groep 0-4 jaar is hierbij nog onvoldoende in beeld. Uit onderzoeken blijkt echter juist dat voldoende beweging in de 1e levensjaren van cruciaal belang zijn bij het vaardig zijn in bewegen. Initiatieven rondom deze doelgroep zijn adhoc, zonder samenhang. Met een Living Lab willen wij met onze partners en stakeholders samenwerking verder vormgeven en stimuleren zodat 0-4 jarigen beter leren bewegen, plezier ervaren en ook langer blijven bewegen.

 

De HAN is een belangrijke partner en heeft expertise op het gebied van living labs en sociale innovatie. Zij hanteren een combinatie van vernieuwende methodieken t.a.v. het op gang brengen van participatie. Andere belangrijke partners zijn de GGD, Radboud UMC, ouders en Stichting SportQube. Met dit Living Lab verwachten we in de toekomst een breed netwerk te realiseren van o.a. professionals kinderopvangorganisaties, buurtsportcoaches, zorginstellingen, sportverenigingen, zorgverzekeraars en ouders. Dit netwerk zorgt er gezamenlijk voor dat 0-4 jarigen steeds vaardiger worden in bewegen. Wij gaan samen voor een sportieve start!

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website