Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de gemeente Lingwaard zijn we aan de slag gegaan met micro living labs in drie kernen van de gemeente, te weten: Doornenburg, Haalderen en Gendt. Per micro lab is gewerkt vanuit de open club en/of het vitale sportpark. Vanuit deze parken en clubs is de samenwerking gezocht met de betrokkenen bij de dorpsontwikkelplannen per kern, de 58 partners van het lokale sportakkoord en andere geïnteresseerde partijen. Gezamenlijk is per vitaal sportpark of open club door middel van inspiratieboeken de sport- en beweegbehoefte van bezoekers en potentiële bezoekers van deze parken inzichtelijk gemaakt. De opbrengsten uit deze inspiratieboeken zijn met het lokale netwerk doorgenomen en besproken. Gezamenlijk starten we de eerste activiteiten van nieuw (innovatief) sportaanbod op deze lokale vitale sportparken. We gaan deze activiteiten evalueren, bijschaven en wederom aanbieden om goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bezoekers van het vitale sportpark en de open club.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project heeft vijf in het oog springende resultaten opgeleverd.

1. Versterken van het netwerk per vitaal sportpark.

2. Beter zicht op de wensen en behoeften van de (potentiële) eindgebruikers.

3. Inzicht in de mogelijke bouwstenen om te komen tot nieuw sportaanbod op basis van de ervaringen op Walburgen.

4. Nieuwe onderzoeksmethodiek met de inspiratieboeken die geschikt is voor participatief onderzoek zelfs in coronatijd.

5. Vernieuwde aandacht voor de vitale sportparken en de kansen die hier liggen in coronatijd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beschrijving van de huidige situatie

 

Gemeente Lingewaard heeft op 25 oktober met 58 partijen, in navolging van het landelijke sportakkoord, een lokaal sportakkoord gesloten. Onder aanvoering van een sportformateur hebben inwoners, (sport)verenigingen, bedrijfsleven, organisaties uit zorg, welzijn en onderwijs gezamenlijk vijf thema’s geformuleerd, deze zijn: 1) iedereen kan meedoen, 2) jeugd in beweging, 3) sterke en vitale sport- en beweegaanbieders, 4) duurzame infrastructuur en 5) samen bewegen en beleven. Bij elk thema zijn concrete acties geformuleerd. De uitdaging is om deze acties gezamenlijk daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. Nu is er energie bij de betrokken partijen. Die moet gekoesterd worden om ook de komende jaren aan de slag te blijven voor deze thema’s.

Parallel en voorafgaande aan de ontwikkeling van het lokale sportakkoord zijn in drie kleinere kernen (Doornenburg, Gendt en Haalderen) dorpsontwikkelplannen (DOP) geschreven. Deze plannen zijn opgesteld door de inwoners en beschrijven een toekomstvisie voor de kernen. Tevens zijn inwoners verenigd in werkgroepen om de plannen ook tot uitvoer te brengen. Sport, bewegen en/of recreatie is een van de thema’s/werkgroepen in zo’n DOP.

In dezelfde dorpen zijn tevens initiatieven gaande omtrent open sportclubs en vitale sportparken. De status van deze initiatieven verschilt. In Doornenburg bestaat Sportdorp Doornenburg (gebaseerd op de sportdorp interventie) en in Gendt Vitaal Sportpark Walburgen met stichting Walburgen Beweegt en Haalderen focust op Haalderen 100.

De focus van het living lab zal liggen op thema drie van het lokale sportakkoord: de sterke en vitale sport- en beweegaanbieders. De uitdaging is: het ontwikkelen van nieuw/open innovatief sportaanbod op vitale sportparken. Op termijn kan mogelijk gedacht worden aan een alternatief lidmaatschapsmodel. De drie initiatieven (sportakkoord, DOP’s en open sportclubs) komen samen en kunnen/moeten elkaar versterken. Het laaghangend fruit van de eerste initiatieven van de open clubs is geplukt. De uitdagingen worden complexer omdat nieuwe doelgroepen voor de open sportclubs lastiger te identificeren en te bereiken zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website