Projectomschrijving

In de gemeente Lingewaard gaan we aan de slag met micro living labs. Deze living labs worden gerealiseerd in drie kernen van de gemeente: Doornenburg, Haalderen en Gendt. In deze (kleinere) kernen creëren we netwerken om de beweegbehoefte van burgers inzichtelijk te maken (vraagarticulatie). Hierbij wordt gewerkt vanuit de open clubs en vitale sportparken per kern die de samenwerking zoeken met de betrokkenen bij de dorpsontwikkelplannen per kern, de 58 partners van het lokale sportakkoord en andere geïnteresseerde partijen. De uitdaging is: het ontwikkelen van nieuw/open innovatief sportaanbod op de lokale vitale sportparken. Deze micro living labs zijn een logisch vervolg op de eerdere initiatieven en ontwikkelingen zoals: sportakkoord, dorpsontwikkelplannen en open sportclubs. De gemeente Lingewaard zal hierbij nauw samenwerken met de Academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Artikel in de Gelderlander: Sporten tijdens lockdown groot succes in Gendt

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website