Projectomschrijving

Het Living Lab Hydrotherapy is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel het doelgroepenbad van het Biljoenbad een zorgfunctie te geven. Daarbij geven wij invulling aan twee voorwaarden en twee uitkomstdoelen. De voorwaarden zijn een betere verwijzing en mobilisatie doelgroepen en een vergrote kwaliteit van het beweeg- en therapieaanbod. Dit met als uitkomst het Reduceren van zorgkosten en het verbeteren van de gezondheid van de doelgroep-populatie. Dit in een unieke omgeving: een context van vergrijzing die in 2040 representatief is voor het Nederland en een concept dat kopieerbaar is naar 340 andere doelgroepenbaden.

Doelgroep: Ouderen, beweegarme inwoners, revalidatie, pre-operatieve en chronische patiënten.

Belangrijkste stakeholders binnen het lab: Stichting EénPlus, Fysio Busser Tjoonk, KNGF, Astrum College, Radboud UMC, HAN University of Applied Sciences, Gemeente Rheden, Proscoop, Reumapatiëntenvereniging Arnhem e.o.

Wat is het belangrijkste resultaat: (concept) convenant tussen de genoemde negen partners; wetenschappelijk literatuuronderzoek Hydrotherapy gerealiseerd; gezamenlijk gedragen visie; enthousiasme en vertrouwen in de samenwerking van alle partners.

Grootste succes(sen) / belangrijkste les(sen) / voornaamste inzicht(en) / grootste uitdaging(en) /
USP:
- alle partijen op één lijn over de doelstelling en voorwaarden resulterend in een convenant!
- wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hydrotherapy kansrijk is;
- patiëntenvereniging ondersteunt de potentie van het Living Lab;
- grootste uitdaging is tijd voor procesregie en tijd voor alle voorgenomen acties;
- gezamenlijk meedoen aan subsidiemogelijkheden voor verdere doorontwikkeling en innovatieve
deelprojecten...

Klik hier voor het nieuwsbericht 'Bewegen in water voor iedereen'

Download hier de flyer 'Een bad vol energie!

Download hier de infographic

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website