Projectomschrijving

In Oldambt groeit een hoog percentage kinderen op in een bijstandssituatie, is er een hoog percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt en is er veel overgewicht onder de inwoners.
Om een opwaartse spiraal te starten willen we samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders aan de slag met het verbeteren van de leefstijl en de opvoedvaardigheden. Het doel is er betere kansen voor deze en toekomstige generaties.

Dit doen we vanuit het centrale ontmoetingspunt: de school, maar gezocht wordt naar mogelijkheden juist buiten school. Door kinderen te laten sporten bij verenigingen creëren we nieuwe netwerken rondom het kind waarin de gezonde leefstijl heel normaal is. Sporten in verenigingsverband kan ambitie, talentontwikkeling en ‘erbij horen’ toevoegen aan de omgeving van kinderen.
We werken aan een samenwerking waarbinnen iedereen in de omgeving van het kind, ambassadeur is van het kind. Samen problemen ombuigen naar kansen door positief stimuleren!

 

 

 

 

Video Hanzehogeschool Groningen: Kansengelijkheid & Participatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website