Projectomschrijving

Het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ had als insteek breed draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke aanpak om bewoners van de wijk Hoge Vucht te stimuleren meer te gaan bewegen. De eerste stap was te komen tot een consortium van samenwerkende partijen. Ontmoeten en betrekken van de doelgroep was een belangrijke voorwaarde. Door de COVID-pandemie ging hier al snel een streep door. Het project had drie fasen: netwerkvorming en planvorming door organisaties werkzaam in de wijk, dialoog met bewoners en uitwerking van een plan van aanpak in co-creatie met bewoners. De derde fase van het project is niet afgerond, door de coronamaatregelen, maar ook door de ambitieuze insteek meerdere doelgroepen te willen bereiken. Het project heeft geleid tot meer zicht op motieven en drijfveren van bewoners en wijzen waarop zij kunnen worden betrokken bij (de organisatie van) activiteiten. De participatieve aanpak op sport, bewegen en gezondheid is nog niet gerealiseerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website