Projecten

Cool 2B Fit Beilen

Lopend (september 2017 - september 2019)

In Beilen wonen 567 kinderen in de leeftijd 8-13 jaar. 21% van de kinderen heeft overgewicht of obesitas en in Beilen is sprake van lage SES. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8-13 jaar krijgen een zeer afwisselend sportprogramma aangeboden. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding,...

Bekijk dit project

Cool2BFit Barger-Compascuum

Lopend (september 2017 - september 2019)

Deze sportimpulsaanvraag met de multidiciplinaire interventie Cool2BFit schenkt aandacht aan bewegen, voeding en gedragsverandering. De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 tot 12 jaar krijgen een zeer afwisselend  sportprogramma aangeboden, waaronder fitness, aerobics en sport en spel. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit in Roosendaal

Lopend (september 2017 - september 2019)

Cool2Be Fit Roosendaal heeft tot doel dat kinderen van 4 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas structureel meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. De interventie Cool2Be Fit zet in op het laten ervaren van plezier in bewegen, het betrekken van de ouders en het aanpakken van ongezond eetgedrag en lage eigenwaarde. De interventie bestaat uit groepsbijeenkomsten voor de kinderen, de ouders en...

Bekijk dit project

Ouder-kind Guppiesport (OKG)

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Met Ouder-Kind Guppiesport wil Flik-Flak het gezin met een kind met overgewicht (2-4 jaar) begeleiden in het veranderen van bewegings- en voedingspatroon. Ouders leren hoe leuk het is om samen met het jonge kind te bewegen. Daarnaast krijgen ouders via groepsbijeenkomsten ideeën aangereikt om een meer gezonde leefstijl te realiseren in het dagelijks leven. Niet door eenzijdige informatie...

Bekijk dit project

Cool 2B Fit

Lopend (september 2017 - september 2019)

In de periode van september 2017 t/m 2019 wil Moor Kids kinderfysiotherapie samen met de gemeente Oldebroek en Elburg aan de slag gaan met het project Cool 2B Fit. De interventie is bedoeld voor kinderen van 8-13 jaar met overgewicht of obesitas. Samen met hun ouders werken zij onder deskundige begeleiding van een diëtist, psycholoog, kinderfysiotherapeut en sportinstructeur/ ...

Bekijk dit project

ClubFit Huizen

Lopend (september 2017 - september 2019)

In gemeente Huizen wonen ongeveer 400 kinderen met overgewicht in de leeftijd van 4 tot 12 jaar waar geen geschikte interventie voor beschikbaar is. De JOGG regisseur heeft met de scholen, buurtsportcoaches, gezondheidszorg en sportaanbieder Rebel de handen ineen geslagen om daar verandering in te brengen. De buurtsportcoaches zijn al actief met voorlichting op de scholen en bereiken de...

Bekijk dit project

Club Fit Uithoorn

Lopend (september 2017 - september 2019)

In Uithoorn heeft 7% van de 3-jarigen en al 15% van de 10/11-jarigen overgewicht of obesitas. Meer bewegen en een gezonde leefstijl bij kinderen van 4-12 jaar en hun ouders moet ervoor zorgen dat de overgewichtcijfers stabiliseren. In Uithoorn is nog geen passend beweegaanbod voor deze doelgroep. De AKU, Plux en Videt starten daarom met de gezonde leefstijl interventie, Club Fit, voor ...

Bekijk dit project

Club Fit GO!

Lopend (september 2017 - september 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

B Fit voor Kindercentra in Lochem

Lopend (september 2017 - september 2019)

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht staat centraal, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Centraal staat spelenderwijs bewegen en eetgedrag van kinderen van 0-4 jaar. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met ...

Bekijk dit project

Apuro Tigers

Lopend (september 2017 - september 2019)

Het project Apuro Tigers gaat het programma Tigers op recept aanbieden aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar in Schiedam. Een groot gedeelte van de huidige Schiedamse bevolking kampt met matig of ernstig overgewicht. In de gemeente Schiedam bestaat er een beperkt beweegaanbod voor de jongste doelgroep. Apuro Tigers gaat zich daarom richten op de jongste doelgroep tussen de 2 en 6 jaar. Het...

Bekijk dit project

Cool2BFit Vlaardingen

Lopend (september 2017 - september 2019)

Overgewicht onder jeugdigen in Vlaardingen komt veel voor. Om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten naar een daling is het van belang dat er een multidisciplinair programma opgezet wordt. De vraag om dit in Vlaardingen op te zetten is groot vanuit zorg/welzijn/onderwijs/gemeente. De interventie richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8-13 jaar met overgewicht of...

Bekijk dit project

Fit&Fun (Clubfit4)

Lopend (september 2017 - september 2019)

Fit&Fun is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen (groep 3-8) met overgewicht of obesitas in Duindorp. Na afloop van het project (15 weken) is het BMI van de kinderen gelijk gebleven of gedaald en de kinderen participeren binnen een sportvereniging of de 'Haagse Sporttuin'. Er zijn 4 ouderbijeenkomsten en na afloop van het project is er 3x contact met ouders. De kinderen stellen...

Bekijk dit project

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht: Combinatie Beweegkriebels en Beweegkriebels Plus

Lopend (september 2017 - september 2019)

De einddoelgroep zijn kinderen van 0 tot 4 jaar met (een risico op) overgewicht en/of een motorische achterstand. De belangrijkste subdoelgroep zijn de ouders van de kinderen.De intermediaire doelgroepen zijn:- Arts/verpleegkundige consultatiebureau- Kinderfysiotherapeut- Gezinscoach- Diëtist- Professionals in kinderopvang, gastouders, gymnastiekvereniging, dansschool, zwembadDoel500 kinderen...

Bekijk dit project

Sportief Peuteren in Strijp

Lopend (september 2017 - september 2019)

In het Eindhovense stadsdeel Strijp zijn steeds meer 0-5 jarigen met overgewicht, vaak kinderen uit gezinnen met een lage SES waarbij ook de sportdeelname achter blijft. ‘Sportief Peuteren’ richt zich op deze kwetsbare doelgroep en hun ouders. Vijf sportverenigingen en Samen Sportief werken samen met het onderwijs, kinderdagverblijven, studenten van het sportleerbedrijf en de ...

Bekijk dit project

Sliedrecht Fit

Lopend (september 2017 - september 2019)

Sliedrecht Fit is een onderbouwd, uitdagend en multidisciplinair leefstijlprogramma bedoeld om overgewicht bij tieners (12-18 jaar) in en rondom Sliedrecht aan te pakken, door het stimuleren van een gezondere leefstijl. Sliedrecht Fit richt zich op 5 pijlers: gezond bewegen, gezonde voeding, gezond gewicht, gezond gedrag en een gezonde (thuis)omgeving. Middels structurele begeleiding,...

Bekijk dit project

RealFit Venray

Lopend (september 2017 - september 2019)

In Venray heeft 1 op de 9 jongeren van 12 tot 16 jaar overgewicht. Om deze jongeren te stimuleren tot en te begeleiden naar een gezonde en actieve leefstijl, wordt de interventie RealFit uitgerold. Binnen RealFit Venray nemen jongeren gedurende 15 weken deel aan beweeglessen i.c.m. voedings- en vaardigheidslessen. Ouders worden betrokken door ouder(kind)bijeenkomsten te organiseren. Met de...

Bekijk dit project

MiniHAGG

Lopend (september 2017 - september 2019)

MiniHAGG is een integraal beweeg- en begeleidingsaanbod voor kinderen (en hun ouders) in de leeftijd 2-6 jaar met (risico op) overgewicht. MiniHAGG wordt uitgevoerd in samenwerking met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (GGD Haaglanden) en verschillende partners van HAGG: CJG's (JGZ, dietist, etc), Xtra, Voetjebal en ADO Den Haag id M. Binnen het project wordt met het voetballende speelconcept ...

Bekijk dit project

Inactieve 2-13 jaar uit Landgraaf komen in beweging met nijntje Beweegdiploma en Cool 2B Fit en worden hierbij geholpen door hun sociale omgeving, de sportverenigingen en lokale professionals op gebied van gezonde leefstijl (voeding, gedrag, bewegen)

Lopend (september 2017 - september 2019)

Gymvereniging SVSchaesberg uit Landgraaf gaat voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl. Met een structureel, aantrekkelijk en bij de mogelijkheden van het kind passend beweegprogramma wordt er in Landgraaf een aanbod gecreëerd voor 2-13...

Bekijk dit project

Gezond opgroeien in Eerbeek met Beweeg Wijs

Lopend (september 2017 - september 2019)

Met het project “Beweeg Wijs, voor en door het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen. Door middel van beweegkaarten gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Met deze methode proberen we nog beter bij te dragen aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis. Elke zes weken gaan we aan de slag...

Bekijk dit project

Fitte start Schagen

Lopend (september 2017 - september 2019)

Gymnastiekvereniging Lycurgus Advendo zet samen met partners uit de zorg, kinderopvang, sport het project 'Fitte Start' op in kern Schagen en zes kleine kernen. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod, bestaande uit Beweegdiploma, Beweegprogramma (fysiokids en zwemkids), Beweegkriebels (kinderopvang/peuterspeelzaal) met daaraan een Beweegadvies van de JGZ gekoppeld. Hoofddoel is het tegengaan...

Bekijk dit project

Fit'sCool!

Lopend (september 2017 - september 2019)

Stichting Sport’sCool heeft i.s.m. met verschillende partners, de erkende interventie Cool 2B Fit aangevraagd met als doel de kinderen van KBS de Brakken en KBS st. Jozef van 8 t/m 13 jaar met overgewicht of obesitas te helpen naar een gezond gewicht. Met behulp van de interventie Cool 2B Fit en de inzet van ons zorg- en beweegteam dat bestaat uit o.a. de buurtsportcoaches, diëtiste,...

Bekijk dit project

Tigers op Recept in Maassluis

Lopend (september 2017 - september 2019)

Tigers op Recept is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op levensvaardigheden voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Het Tigers programma is door het NIVM de afgelopen twee jaar doorontwikkeld tot Tigers op Recept waarbij opvoedondersteuning en de samenwerking tussen zorg en sport toegevoegd is aan de bestaande beweeginterventie. Met Tigers op Recept komt er...

Bekijk dit project

RealFit Ladyfit

Lopend (november 2016 - november 2018)

Ladyfit's Realfit is een programma voor meiden tussen de 13 en 18 jaar en moeders uit kanaleneiland.Ladyfit wil met de gezondheidsprofessionals uit de wijk een bijdrage leveren aan de bestaande ketenaanpak gericht op een gezonde leefstijl. Daarmee denken wij bij een aantal gezinnen in staat te zijn om structureel de overgewichtsproblematiek onder meiden aan te pakken. Door meiden en hun moeders...

Bekijk dit project

RealFit in Heerhugowaard

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Het programma RealFit in Heerhugowaard, voor jongeren van 12 tot 16 jaar met overgewicht, bestaat uit 13 weken vaardigheids-, beweeg- en voedingslessen volgens het basisaanbod RealFit, uitgebreid met 8 weken extra sporten (waarvan 2x samen met ouders), deelnemen aan een supermarktrondleiding en een kookworkshop. Vanaf januari 2015 zijn er 3 groepen gestart met in totaal 22 deelnemers. Op 1 na...

Bekijk dit project

RealFit

Lopend (november 2016 - november 2018)

In november 2016 zal de gemeente Valkenburg aan de Geul starten met de RealFit interventie. Het doel van RealFit is om jongeren tussen de 13 en 18 jaar met (extreem) overgewicht een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen. Overgewicht is een sterk groeiend en wereldwijd gezondheidsprobleem en zo ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Van de Valkenburgse leerlingen in het...

Bekijk dit project

Real Fit gemeente Alkmaar

Lopend (november 2016 - november 2018)

In Alkmaar draait 2 maal een Realfit ronde. Deze draait in 2 JOGG wijken (Jongeren Op Gezond Gewicht) in Alkmaar (Overdie en Oudorp). De Oudorp ronde heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie van 2017. In Oudorp is het Realfit project net gestart (1/11/17). Realfit is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar met overgewicht of obesitas. In 13 weken wordt er intensief met de jongeren en...

Bekijk dit project

PRO Emmen Skills4Life

Lopend (november 2016 - november 2018)

Zorg, sport en onderwijs op Sportpark Meerdijk in Emmen hebben de handen ineen geslagen om de problematieken (overgewicht, sport- en ouderparticipatie) aan te pakken. Alle leerlingen van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 worden gescreend op BMI, motorische achterstand en/ of zwak uithoudingsvermogen.Wanneer het nodig blijkt wordt er doorverwezen naar de 2de fase, waarin leerlingen...

Bekijk dit project

Peuterspeelzaal in beweging

Lopend (november 2016 - november 2018)

Dit project wil een actieve en gezonde leefstijl realiseren voor peuters met overgewicht en een beweeg- en ontwikkelingsachterstand in de gemeente Hellendoorn. Binnen 5 peuterspeelzalen met VVE groepen worden hiertoe laagdrempelige beweeggroepen opgezet. Kinderen met een beweeg- en ontwikkelingsachterstand of overgewicht, worden gesignaleerd door het consultatiebureau en doorverwezen naar de VVE...

Bekijk dit project

Peuters in beweging

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Zwartewaterland kijkt terug op een succesvol project met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen en hun ouders. Er zijn per jaar 250 peuters gescreend en er gingen 80 peuters per jaar naar de beweeggroepen (waarvan 5% met overgewicht en 26% behorende tot de groep risicokinderen voor het ontwikkelen motorische achterstand).  Het project heeft een aantal mooie resultaten...

Bekijk dit project

PeuterPret; met plezier werken aan een gezonde leefstijl met het hele gezin

Lopend (november 2015 - november 2017)

Overgewicht, vaak als resultaat van een ongezonde leefstijl, is een groot probleem. Om de leefstijl in Nuth e.o. te verbeteren, wordt PeuterPret opgestart. Een samenwerkingsverband tussen 1ste- en 2de-lijns gezondheidszorg, diverse sportclubs, peuterspeelzaal en gemeente. PeuterPret richt zich op 2 t/m 4 jarigen met overgewicht en/of een motorische achterstand, en hun ouders. Voeding, bewegen en...

Bekijk dit project

Overgewicht eruit, lifeskills erin: een interventie in het het VMBO in Sittard-Geleen (JOGG)

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

In de periode van jan 2015 t/m juni 2017 zijn we in de gemeente Sittard-Geleen aan de slag gegaan met het implementeren van een leefstijlinterventie genaamd Skills4Life. De interventie is bedoeld voor leerlingen van het VMBO met boven gezond gewicht. Het project legt de focus op het bewerkstelligen van gedragsverandering ten aanzien van het maken van gezondere keuzes waardoor de kwaliteit van...

Bekijk dit project

RealFit met VVV-Venlo!

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

RealFit met VVV-Venlo is een project gericht op kinderen met overgewicht. In het project gaat het om het bieden van handvaten aan de deelnemers en hun ouders om hun leefstijl te veranderen. De deelnemers gaan aan de slag met sportactiviteiten en met voedings- en leefstijlworkshops. Aan het eind van het project stond deelname aan een groot hardloopevenement op het programma, hier werd tijdens het...

Bekijk dit project

Op maat van start

Lopend (november 2016 - november 2018)

Kinderfysiotherapiepraktijk Barel van Zee slaat samen met lokale partners uit sport, zorg, welzijn en opvang de handen ineen voor bestrijding en preventie van overgewicht onder jonge kinderen in Leidschendam-Voorburg. In de aandachtswijken Prinsenhof, De Heuvel en Bovenveen is het percentage overgewicht bij peuters zorgwekkend. Doel en doelgroep:- Kinderen (0-4 jaar) in de aandachtswijken zijn...

Bekijk dit project

On the move

Lopend (november 2016 - november 2018)

Om overgewicht bij jongeren in gemeente Eijsden-Margraten terug te dringen wordt met ingang van 1 januari 2016 de bewezen interventie RealFit ingezet. RealFit is een cursus speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht én hun ouders. De deelnemers aan de cursus volgen geen streng dieet, maar het belangrijkste is dat jongeren zich door de cursus vitaler voelen en plezier...

Bekijk dit project

Mini-Gewichtige Gezinnen Enschede

Lopend (november 2015 - november 2017)

Kinderopvangorganisatie Kinderdomein wil bijdragen aan een gezond klimaat om in op te groeien voor kinderen. Samen met GGD Twente en sportorganisaties zetten zij in op het samen met plezier in beweging krijgen en houden van 120 gezinnen. Partijen willen een basis leggen voor een leven lang bewegen, die begint bij peuters.Peuters kunnen bij Kinderdomein zogeheten voorschoolse educatie in een...

Bekijk dit project

Mini Gewichtige Gezinnen in de JOGG-wijk van Zaanstad

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

De gecombineerde leefstijlinterventie Mini Gewichtige Gezinnen richtte zich op gezinnen met kinderen van 0-4 jaar met overgewicht in de JOGG-wijken van Zaanstad. In totaal zijn er drie groepen van 5 a 6 gezinnen begeleid. Er is een groep professionals getraind om deze interventie te begeleiden. De professionals hebben met de inzichten de leefstijlinterventie verder ontwikkeld en afgestemd op de...

Bekijk dit project

Mini Gewichtige Gezinnen Charlois

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

De interventie Mini Gewichtige Gezinnen is een interventie gericht op kinderen in de leeftijdscategorie 0-4 jaar met een (hoog) risico op overgewicht. In 2016 is deze interventie in Rotterdam Charlois uitgevoerd bij zes groepen. Deze doelgroepen bestonden voor een groot deel uit kinderen (en ouders) met een niet Nederlandse achtergrond. Deze doelgroep is lastig bereikbaar, zeker als de insteek...

Bekijk dit project

Mini gewichtige gezinnen (MGG)

Lopend (november 2016 - november 2018)

Mini gewichtige gezinnen Maastricht richt zich op zwangere vrouwen met overgewicht of obesitas en hun aankomende kind van 0-1 jaar. Door ons te richten op de zwangere vrouw, wordt een gezondere omgeving gecreëerd voor het ongeboren kind. Door ons daarna te richten op het kind, wordt beweging samen met ouders gestimuleerd en kan daarmee overgewicht en eventueel een motorische...

Bekijk dit project

Let's get fit-mates!

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

‘Let’s get fit-mates!’ is een begeleidingsproject waarbij sportparticipatie op maat centraal staat voor zowel autochtone als allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas in Terborg, Etten, Gaanderen en Silvolde. Sport- en gezondheidscentrum Physique en Voetbalvereniging Terborg slaan de handen ineen om dit sportaanbod te verzorgen. Zij werken nauw samen met een...

Bekijk dit project

Ksg hoogeveen

Afgerond (september 2013 - november 2016)

In Hoogeveen richt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht zich op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. De reeds bestaande werkgroep "Netwerk Gezond Gewicht" (doelgroep 4–18 jaar) richt zich momenteel op interventies voor basisscholen. Door de keuze 0-4 jaar wordt er een goede sluitende keten ‘Gezond Gewicht’ gebouwd. In de aanpak KSG Hoogeveen is een ketenaanpak gemaakt van de volgende...

Bekijk dit project

Ksg emmen

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

In de gemeente Emmen is in de drie wijken Emmermeer, Emmerhout/Emmerschans en Angelslo sprake van hoger overgewicht bij jonge kinderen en lagere sportparticipatie. Partijen vanuit zorg, sport en gemeente hebben zich in een werkgroep verenigd om een ketenaanpak voor effectieve en structurele bestrijding van overgewicht 0-4 jaar op te zetten. De Sportimpulsaanvraag Kinderen Sportief op Gewicht zet...

Bekijk dit project

Tigers in Den Haag

Lopend (november 2016 - november 2018)

Het Tigers programma heeft al in vele verschillende landen jonge kinderen en ouders weten te inspireren om te bewegen. Kinderen gaan aan de hand van de avonturen van Timmy de tijger bewegen en leren spelenderwijs verschillende levensvaardigheden zoals gezonde voeding en omgaan met gevaren. TKD Tigers Choi Yong en Jop Sports, beter bekend als Dino Sport, gaat de aantrekkingskracht van Timmy...

Bekijk dit project

Young Ones Uden! (JOGG gemeente in oprichting)

Lopend (november 2015 - november 2017)

In Uden zijn de handen ineen geslagen om een programma aan te bieden voor de jeugd tussen 13 en 18 jaar. Het bewust worden van leefstijl is een groot speerpunt in deze cursus. Samen met een psycholoog, dietiste, GGD, CJG, gemeente, onderwijs en fitnesscentrum wordt er een structuur voor deze groep aangereikt. Ook worden de ouders hierbij betrokken. De trainingen worden gegeven bij BodyVision...

Bekijk dit project

Young in Action: Delftse jongeren (12-18) sportief op gezond gewicht

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

Met deze sportimpuls aanvraag van Sportpark Biesland werken partners uit zorg, welzijn en onderwijs samen in JOGG Gemeente Delft. Partners bouwen een netwerk dat zorg en sport bij elkaar brengt en in contact houdt. Opvoeders en jongeren (12-18 jaar) worden begeleid bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Jongeren met overgewicht kunnen instromen in een gericht aanbod, maar ook in...

Bekijk dit project

West-Friese Scholieren gezond op gewicht (ook na 2017!) Een RealFit interventie van Sportcentrum Hoorn voor leerlingen van Tabor College (Hoorn) , oktober 2015-november 2017

Lopend (november 2015 - november 2017)

De RealFit interventie ‘West-Friese Scholieren gezond op gewicht’ uitvoeren in Hoorn. Sportcentrum Hoorn subsidie aanvrager, uitvoerder en locatie werkt hierin samen met Scholengemeenschappen en de GGD N-H om deelnemers te selecteren en informeren (voortraject). De uiteindelijke deelnemer die zich voor dit preventieve programma opgeeft, volgt een 13 weekse cursus RealFit, conform de...

Bekijk dit project

Voorkomen is beter dan genezen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Voetbalvereniging OJC Rosmalen start in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie, Gezondheidscentrum de Groote Wielen, kinderdagverblijven en de gemeente 's- Hertogenbosch met het project Voorkomen is beter dan genezen in het kader van Kinderen Sportief op Gewicht. De komende twee jaar wordt binnen het project ingezet op het uitvoeringsprogramma B-Fit van de GSF. Met B-Fit wordt middels...

Bekijk dit project

VetCool Speciaal

Afgerond (november 2014 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Veldhoven-Zuid kriebelt!

Lopend (november 2015 - november 2017)

Veldhoven-Zuid kriebelt! In Veldhoven kampen veel kinderen met gewichts- en gezondheidsproblemen. Maar een passend aanbod voor 0-4 jarigen met overgewicht of obesitas ontbreekt. Reden voor Cardo Dance Department om samen met onze partners de Veldhovense kids weer 'de kriebels te geven'. Dan beweeg je immers vanzelf. En samen staan we sterk. De komende jaren gaan we aan de slag met Beweegkriebels...

Bekijk dit project

Tigers op Recept Zwolle

Lopend (november 2015 - november 2017)

De beweeginterventie Tigers LSE heeft al in vele verschillende landen kinderen en ouders weten te inspireren om te bewegen. Stichting School of Self Defence en het NIVM gaan de aantrekkingskracht van Timmy inzetten bij het terugdringen van overgewicht onder 2-4 jarigen in de Zwolse wijken Holtenbroek, Diezerpoort en Stadshagen. Hiervoor werken ze samen met strategische netwerkpartners, JOGG en...

Bekijk dit project

Tigers op recept Utrecht

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Tigers op Recept in de wijken Kanaleneiland en Utrecht-West zijn de afgelopen twee jaar de start geweest van de ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders/verzorgers. In samenwerking met zorgpartners en vele professionals is de goed beschreven interventie van het Kenniscentrum voor Sport Tigers op Recept, het middel geweest om kinderen op een jonge leeftijd...

Bekijk dit project

Tigers op recept

Lopend (november 2016 - november 2018)

Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op ‘levensvaardigheden’ voor kinderen van 2-6 jaar. Het programma is afkomstig uit Engeland en bestaat al in meer dan 10 landen, inclusief Nederland. Binnen de regeling ‘kinderen sportief op gewicht’ willen we Tigers inzetten om de jongste jeugd van 2-4 jaar en hun ouders te activeren....

Bekijk dit project

Kom in Beweging!

Afgerond (september 2013 - november 2016)

Het doel van Kom in beweging! is om jeugdigen met een verstandelijke beperking te begeleiden, motiveren en duurzaam te binden aan (aangepast) sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, school, zorg en ouders intensief samen. Gedurende 2 jaar verzorgen verschillende sportverenigingen een clinic 'aangepast sporten' op de regionale Klimopschool (ZMLK) in Hilversum. Als...

Bekijk dit project

Sportimpuls aanvraag Delft van hoofdaanvrager DES

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

In Delft heeft hoofdaanvrager DES in 2014-2016 in samenwerking met partners sport en zorg de interventies Skills4life en Mini-Gewichtige gezinnen opgezet. Kinderen met een beperking kregen laagdrempelige sporten aangeboden. Kinderen van 12-18 jaar konden samen met een maatje sporten. Bij de interventie Skills4life sporten de moeders mee met de meiden. In totaal hebben in twee jaar 38 deelnemers...

Bekijk dit project

Skills4Life in Ridderveld en Boskoop

Lopend (november 2016 - november 2018)

Skills For Life is een interventie die in de gemeente Alphen aan den Rijn (wijken Ridderveld en Boskoop) wordt ingezet om jongeren tussen 12 – 18 jaar meer bewust te laten worden van wie ze zijn, hoe ze leven en welke tools ze nodig hebben om structureel een gezonde leefstijl te hanteren. Niet alleen zij staan centraal, maar ook hun ouders worden in het traject betrokken en meegenomen, zodat zij-...

Bekijk dit project

Samenwerkend sportief Vroomshoop voor plezierige leefstijl

Lopend (november 2015 - november 2017)

Samenwerkend sportief Vroomshoop voor plezierige leefstijl. Aanleiding: cijfers overgewicht en sportlidmaatschap. Doel:Het bevorderen en verduurzamen van een gezonde en actieve leefstijl van jeugd. Neven-doel: Ouders en kinderen bewust maken van hun leefstijl en hen motiveren hier actief mee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we hun kennis vergroten op het gebied van voldoende bewegen, gezond...

Bekijk dit project

Samen sterk in bewegen!

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

RU Ready2Change

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

In de periode januari 2015 tot januari 2017 heeft Spear Sport Center in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers (beiden uit Best zelf), twee RealFit interventies georganiseerd. In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering...

Bekijk dit project

Realfit! 2 Olympische tophockeyers, 1 psychologiepraktijk, 1 diëtist, buurtsportcoaches, diverse lokale partijen en interventie-eigenaar Realfit werken samen in de gemeenten Deurne, Asten en Someren aan de overgewichtsproblematiek van 12 - 18 jarigen.

Lopend (november 2015 - november 2017)

Vanaf 2016 voeren Stichting B&M Hockey- en Sportpromotie, Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Deurne en een diëtiste samenwerking met de buurtsportcoaches in Asten en Deurne en diverse lokale partners in 2 jaar 5 Realfit interventies uit in 3 gemeenten: Deurne, Asten en Someren.  

Bekijk dit project

Realfit Waddinxveen

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

RealFit Veendam

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Om overgewicht bij jongeren in oost-Groningen tegen te gaan is gedurende de projectperiode van 2 jaar, de bewezen interventie RealFit ingezet. RealFit is een cursus speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar met (beginnend) overgewicht én hun ouders. De deelnemers aan de cursus volgden geen streng dieet, maar het belangrijkste is dat jongeren zich door de cursus vitaler voelen en plezier hebben...

Bekijk dit project

RealFit Nijkerk

Lopend (november 2015 - november 2017)

Het overgewicht onder jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar in Nijkerk is met 24% erg hoog. Ondanks de vele initiatieven gericht op preventie lukt het jongeren maar beperkt om hun gedrag structureel te veranderen. De betrokken schoolarts signaleert tijdens het periodiek gezondheidsonderzoek op het voortgezet onderwijs bij veel jongeren met overgewicht wel de wens om af te vallen, maar ook een...

Bekijk dit project

Beweegkruimels

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

In 2015 en 2016 hebben in de gemeente Smallingerland in totaal 33 kinderen (met één van hun ouders) deelgenomen aan het programma Beweegkruimels. Zij waren verdeeld over 4 groepen (in beide jaren in zowel het voor- als het najaar). Tijdens het programma hebben zij deelgenomen aan beweegactiviteiten en hebben ouders daarnaast beweeglessen en workshops over gezond opvoeden gevolgd. Door middel van...

Bekijk dit project

Family Fit!

Afgerond (september 2013 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Enjoy 2.0: met Sparta Rotterdam Sportief op Gewicht

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een Fitte Start!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doyo Tijgers

Lopend (november 2016 - november 2018)

Het project Doyo Tijgers biedt het programma Tigers op Recept aan peuters en kleuters van 2 t/m 4 jaar binnen de gemeente Moerdijk. Doyo Trainingen, Karate Moerdijk en haar zorgpartners zetten curatief in op kinderen met overgewicht, maar investeren vooral ook veel in de preventieve sfeer, waar ouders nauw bij betrokken worden. De Tijger Training is een op vechtsport gebaseerde aanpak waarbij...

Bekijk dit project

Delftse Kinderen Sportief op Gewicht 0-4 jaar

Afgerond (oktober 2013 - november 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coevorden Gezond

Lopend (november 2016 - november 2018)

In de gemeente Coevorden is sprake van hoge overgewichtcijfers en lage SES. Reden genoeg voor een KSG aanvraag. Partijen met partners vanuit de zorg en sport hebben de werkgroep Coevorden Gezond opgezet om met een ketenaanpak effectieve en structurele bestrijding van overgewicht van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar op te zetten. De ingezette interventies zijn: KidsXtra en een aanvullend...

Bekijk dit project

Club-X Kids in Action

Lopend (november 2015 - november 2017)

  Club-X Kids in Action is een beweegprogramma voor jongeren van 12 tot 16 jaar met obesitas.Gedurende 2 jaar worden zij èn hun ouders gestimuleerd en ondersteund om beter bewust te zijn van gezond eetgedrag en een actieve leefstijl. Zij worden hierin begeleid door een leefstijladviseur, (kinder)fysiotherapeut, diëtiste en maatschappelijk werkster. Na een intake en bepaling van individuele...

Bekijk dit project

Budo Tigers

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Het project Budo Tigers heeft een sterke impuls gegeven aan kwaliteitsverbetering van lokaal beweegaanbod, ten behoeve van het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen 2-4 jaar en hun ouders, in de gemeente Oud-Beijerland. Deskundigheid van de partners is samengebracht, krachten zijn gebundeld en door middel van een integrale aanpak en inbedding in het samenwerkingsverband...

Bekijk dit project

Brunssums peuters in actie

Lopend (november 2015 - november 2017)

Op het primair onderwijs van Brunssum heeft 4,6% van de kinderen ernstig overgewicht en 25,6% een motorische ontwikkelingsachterstand. Het is zaak deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, om verergering op latere leeftijd te voorkomen. Daarom zetten wij in op ‘Brunssumse peuters in actie’. Binnen dit programma werkt Fysio De Bundeling samen met lokale sport- en...

Bekijk dit project

Fit Kidz Heemskerk

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

FitKidz Heemskerk heeft gedurende twee jaar ruim 100 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar en hun ouders geholpen met (potentiele) overgewichtsproblematiek. Daarnaast zijn ruim 400 kinderen in deze leeftijd in aanraking gekomen met de fun van judo en dans bij Bushido. Er zijn zes trainers opgeleid om aanbod te kunnen verzorgen voor deze doelgroep en er is een blijven netwerk ontstaan van...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Wageningen, een integrale aanpak naar meer Kinderen Sportief op Gewicht

Lopend (november 2016 - november 2018)

In Wageningen ontbreekt het aan voldoende beweegaanbod voor de doelgroep 0-4 jarige in Wageningen. Tevens ontbreekt een integrale aanpak om ouders naar dit beweegaanbod toe te begeleiden. Het doel van interventie beweegkriebels, is om spelenderwijs bewegen te integreren in de dagelijkse structuur binnen het gehele systeem rondom het kind om zo een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een...

Bekijk dit project

Beweegkriebels Deventer

Lopend (november 2015 - november 2017)

In Deventer wordt Beweegkriebels ontwikkeld voor kinderen van 0 - 4 jaar, voor hun ouders en voor medewerkers van kindcentra. We bereiken hiermee 415 kinderen en ruim 300 ouders uit minimaal 3 lage SES wijken. Met Beweegkriebels dagen de medewerkers de kinderen uit om spelenderwijs (meer) te bewegen. Ouders worden actief betrokken door ouderavonden, in het dagelijkse contact met de medewerksters...

Bekijk dit project

Beweegdiploma Ridderveld

Lopend (november 2016 - november 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Beweegdiploma - sportenderwijs gezond gezin in leiden noord

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Opstaan met een gezond ontbijt, liever water dan limonade en samen sporten? De ouders en kinderen uit Leiden-Noord zullen hier ook na de Sportimpuls mee doorgaan. Ze hebben geleerd dat bewegen plezier geeft en snoeptomaatjes best lekker zijn. Omdat goed en samen bewegen van belang is voor de motorische en sociale ontwikkeling van ieder kind, zullen alle kindjes samen blijven sporten. Want, hebben...

Bekijk dit project

Beweegaanbod voor jonge kinderen (2-4 jaar) en hun ouders in de JOGG gemeente Heerlen, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en borging van langdurig bewegen van kinderen, met afname van kinderen met overgewicht tot gevolg.

Lopend (november 2015 - november 2017)

Gymnastiekvereniging Coriovallum biedt een tweeledig beweegaanbod aan om bewegen en gezonde leefstijl bij 2-4 jarigen en hun ouders te bevorderen om zo overgewicht bij kinderen tegen te gaan. In 5 kinderopvangorganisaties en alle peuterspeelzalen in Heerlen krijgen peuters beweeglessen van bevoegde trainers. De leiding wordt opgeleid tot trainer Beweegdiploma en/of beweeg coördinatoor. De beweeg...

Bekijk dit project

Beweeg Wijs! 3 sport- en zorgaanbieders in de gemeenten Deurne, Asten en Someren werken samen met lokale partijen, TNO en Beweegwijs om de regionale overgewichtsproblematiek onder 1,5-4 jarigen te verbeteren en de interventie door te ontwikkelen.

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Algemeen hoofddoel was om kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar meer en beter te laten bewegen. Dit doel is gerealiseerd. Algemene subdoelen waren: Kinderen hebben meer plezier laten ervaren in spelen en bewegen. Indirect draagt dit bij tot een verbetering van motorische vaardigheden en minder overgewicht.Kinderen worden door het speel- en beweegaanbod sociaal- emotioneel sterker.Leidsters,...

Bekijk dit project

Baby & PeuterFit!

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

In de periode 2015-2016 hebben we 346 kinderen in beweging gezet, 3 zorgprofessionals, 14 pedagogisch medewerkers en 21 sportprofessionals getraind in Beweegkriebels en een goede samenwerking opgebouwd met zorg-, sport en welzijnsaanbieders. Er staat nu een goed aanbod voor 0-4 jarigen met BabyFit! en PeuterFit!. Van de 24 deelnemers aan Baby&PeuterFit! zijn 15 deelnemers naar regulier sportaanbod...

Bekijk dit project

B-Fit 'samen sterk en gezond in 's-Hertogenbosch West'

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Met de interventie B-Fit Samen sterk en gezond in ’s-Hertogenbosch West, zijn we erin geslaagd om een goed samenwerkend, actief netwerk op te zetten waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan. Ouders en hun jonge kind (0-4 jarigen) worden spelenderwijs, actief betrokken bij een gezonde leefstijl waarbij bewegen, water drinken, groenten en fruit eten, ontbijten en ontspanning wordt gestimuleerd....

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie RealFit interventie gemeente Moerdijk

Afgerond (september 2013 - september 2015)

SGZ Sport & Wellness in Zevenbergen is een gecertificeerd leefstijl- en preventie centrum, met als doelstelling om mensen, inclusief de jeugd, te begeleiden in een verandering naar en het behouden van een meer actieve en gezonde leefstijl.Overgewicht komt bij 12% van de Moerdijkse jongeren (12 t/m 18 jaar) voor, wat o.a. te wijten is aan een toenemende mate van bewegingsarmoede en relatieve...

Bekijk dit project

Giants op Haarlem College en Sterren College

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

De afgelopen twee jaar is in Haarlem het Giant-project uitgevoerd. Het doel van het project was om kinderen met overgewicht middels een sport waarin de jeugd met overgewicht kan uitblinken (judo)te begeleiden naar een gezondere levensstijl. Hierbij werd gebruik gemaakt van elementen uit Real Fit, het inzetten van innovatieve methoden en media en het positief bekrachtigen van de jeugd, ondersteund...

Bekijk dit project

Kinderen Sportief op gewicht in de Haagsche Hout

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kids in Action Bergen op Zoom

Afgerond (januari 2015 - januari 2017)

Met Kids in Action Bergen op Zoom realiseert het projectteam structurele gezondheidswinst bij de doelgroep door meer bewegen, een gezond voedingspatroon en aanmeten van een aangepaste leefstijl door gedragsverandering.  Dit projectteam bestaat uit professionals uit de sport- en zorgsector, gesteund door een groep gespecialiseerde samenwerkingspartners. Hierbij is veel aandacht voor monitoring,...

Bekijk dit project

Jongeren (13-18)uit Maastricht Noord-Oost gaan de strijd tegen overgewicht aan met 'kicken met coach'.

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Jong Rijswijk sportief op gewicht

Lopend (november 2015 - november 2017)

Full Contact Rijswijk werkt samen met partners sport, zorg, welzijn en onderwijs. De samenwerking is gericht op jongeren van 12 t/m 18 jaar (met risico op) overgewicht in de gemeente Rijswijk. Doel van de partners is om jongeren blijvend te laten bewegen en samen met opvoeders bewuster te maken van eigen rol in gezond gedrag. De interventie Skills4Life stimuleert positieve gedragsverandering bij...

Bekijk dit project

iSlim Deventer

Afgerond (september 2013 - november 2016)

  Project: iSlim Deventer een programma voor jongeren van 12-18 met overgewicht/obesitas. Overgewicht en obesitas komen ook onder jongeren steeds meer voor. Om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen is het vanuit preventief oogpunt belangrijk de leefstijl van deze jongeren te veranderen. In iSlim Deventer komen zorg, welzijn en sport samen om zo op alle fronten de jongeren te...

Bekijk dit project

Integrale aanpak overgewicht van jongeren op Bonaire, Caribisch Nederland

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Overgewicht onder de jeugd van Bonaire is een groot en groeiend probleem; 29% van de kinderen op Bonaire heeft overgewicht. Ter vergelijking, in Europees Nederland is dat 15%. Door middel van de bewezen effectieve multidisciplinaire aanpak van Realfit

Bekijk dit project

Helmondse Jeugd Sportief op Gewicht

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

JIBB wilde met partners in Helmond een doorlopende lijn vol sport en beweging creëren voor jongeren tussen 0-18 jaar. Voor basisschool kinderen liep er al een programma. Met dit ,door Enjoy2BeFit opgezette, Sportimpulsproject is daar een traject voor 0-4 en van 11-18 aan toegevoegd. Het project is succesvol uitgevoerd met een groot bereik en wordt nu structureel voortgezet met alle partners. De...

Bekijk dit project

Gym voor guppies

Afgerond (oktober 2013 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Go!almere-realfit (gar)

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Het leefstijlprogramma RealFit is een landelijk erkende interventie voor jongeren met overgewicht in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Realfit wordt elke dinsdagmiddag aangeboden en bestaat uit activiteiten op het gebied van sport, voeding en ouderparticipatie. Leerlingen worden getest en zij die een te hoog BMI hebben worden uitgenodigd om extra te komen sporten en deel te nemen aan het...

Bekijk dit project

(BE)WEEGPRET bij RESET; REALFIT in Friesland; gemeente Tytsjerksteradiel!

Lopend (november 2015 - november 2017)

Vanaf november 2015 organiseert Bewegingscentrum Reset 3 RealFit interventies in de gemeente Tytsjerksteradiel. In samenwerking met Sport Fryslân, GGD Fryslân, Huisartsenpraktijk it Peldershûs, diëtist A. Vorenkamp, kind- jeugdcoach JufJoke, voortgezet onderwijs, buurtsportcoaches en de gemeente Tytsjerksteradiel biedt Bewegingscentrum Reset een passend en bewezen effectief programma voor jeugd...

Bekijk dit project

Gezond Opgroeien Rhenen

Lopend (november 2016 - november 2018)

Met het project Gezond Opgroeien in Rhenen hebben we de ambitie om van gezond opgroeien in Rhenen iets heel vanzelfsprekends te maken. We willen dat kinderen opgroeien in een omgeving die uitnodigt om gezond te eten en lekker te bewegen. Dit doen we door het thema gezond opgroeien te benaderen vanuit kinderen zelf, vanuit hun ouders, maar zeker ook vanuit de omgeving waarin zij opgroeien. De basis...

Bekijk dit project

Gezond Opgroeien in Zeist

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Het doel van deze sportimpuls is het terugdringen van overgewicht bij kinderen van 0-4 jaar in de gemeente Zeist. Binnen de sportimpuls is samengewerkt met sportaanbieders, zorgprofessionals, kinderdagverblijven en voorscholen. Er hebben scholingen plaatsgevonden aan de medewerkers van kinderdagverblijven, voorscholen en sportaanbieders op het gebied van voeding, bewegen en gezonde leefstijl. De...

Bekijk dit project

Gezinnen in beweging

Lopend (november 2016 - november 2018)

Voetbalvereniging Groote Lindt en Stichting Hattrick richten zich met diverse gezondheid- en welzijnsorganisaties en sportaanbieders op 2 specifieke doelgroepen. Kinderen (en ouders) van 0-4 jaar en jongeren van 12-18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas uit lage SES gezinnen uit de wijken Kort Ambacht en Noord in de gemeente Zwijndrecht. Met de interventie Mini gewichtige gezinnen staat...

Bekijk dit project

Gewichtige gezinnen in Zoetermeer

Afgerond (januari 2015 - december 2016)

Om overgewicht onder jongeren van 12-18 jaar uit Zoetermeer aan te pakken zijn preventieve gezondheidslessen gecombineerd met een begeleidingstraject voor jongeren met overgewicht. In 2 jaar tijd hebben 26 jongeren met overgewicht en hun ouders deelgenomen aan het programma Gewichtige Gezinnen, in Zoetermeer onder de naam 2gether Fit. Met hulp van jongerencoaches, een diëtist en sportmedewerkers...

Bekijk dit project

Gewichtige gezinnen

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fun Fit Pit met RealFit!

Afgerond (september 2013 - september 2015)

Het ontbreken van een bewezen duurzame interventie voor jeugdigen (leeftijd 12-18 jaar) met sterk en ernstig overgewicht en een ketenaanpak wordt als een gemis ervaren in de Gemeente Assen. Juist de aandacht voor duurzaamheid zorgt op lange termijn voor een gezonde leefstijl. Met Fit Fun Pit met Realfit gaan we daar verandering in aanbrengen! Realfit is een bestaand effectief gebleken programma...

Bekijk dit project

Fitte start Heerhugowaard

Lopend (november 2015 - november 2017)

Heerhugowaard is een JOGG gemeente en streeft naar een actieve, gezonde leefstijl en gezond gewicht voor haar (jonge) inwoners. Het % overgewicht in HHW is bij 2-jarigen 8% en bij 11-jarigen maar liefst 19%. Kinderen met bewegingsachterstand en een ongezond voedingspatroon hebben meer kans op overgewicht. Het programma Fitte Start, een combinatie van de interventies Beweegkriebels en...

Bekijk dit project

Fit=Fun

Lopend (januari 2015 - januari 2017)

Achtentwintig kinderen en hun ouders hebben deelgenomen aan Fit=Fun, waarvan 18 boven de 12 jaar en 10 tussen de 8 en 12 jaar. Veelal afkomstig uit gezinnen met een lage SES en kampend met meerdere problemen dan alleen overgewicht, zijn na afloop van de 3 cursussen nog altijd 15 kinderen structureel aan het sporten. Ook voelen zij zich beter over zichzelf, weten ze beter wat hun valkuilen zijn,...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website