FAQ subsidieoproep 2018

In de subsidieoproep staat bij ‘Afbakening’ beschreven dat aanvragen gericht op het voorkomen van terugkerende sportblessures niet zijn toegestaan. Is dit in geen enkel geval toegestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanvragen primair gericht op groepen gezonde sporters of groepen sporters die nog niet geblesseerd zijn, maar waarvan wel op groepsniveau bekend is dat ze een verhoogd risico lopen op blessures, maar die als bijvangst ook sporters bereiken die eerder sportblessures hebben opgelopen zijn wel toegestaan. Deze aanvragen richten zich in de hoofdmoot op universele en selectieve preventie. 

In de subsidieoproep staat bij ‘Meerwaarde’ beschreven dat de aanvraag aan moet sluiten en een meerwaarde is t.o.v. reeds beschikbare kennis over sportblessurepreventie en lopende en afgeronde projecten op het gebied van sportblessurepreventie. Wat houdt dit specifiek in?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het bijzonder dient u in de aanvraag aan te geven of uw project aansluit en van meerwaarde is t.o.v. projecten die vanuit de eerste ronde van het ZonMw-programma Sportblessurepreventie zijn gehonoreerd. Zie de projectencatalogus Sportblessurepreventie: publicaties.zonmw.nl/projectencatalogus-sportblessurepreventie/. Daarnaast dient u aan te geven of uw project aansluit op en van meerwaarde is t.o.v. van het blessurepreventieproject ‘Citius Altius Sanius’ dat recent vanuit het Perspectief-programma van NWO/TTW is gehonoreerd. Zie: www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/32-miljoen-euro-voor-technologisch-toponderzoek.html

Bij het relevantiecriterium ‘Aandacht voor kennisverspreiding en implementatie’ wordt gesproken over het gebruikmaken van bestaande kennis, theorieën en modellen. Zijn hier concrete tips voor?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Betrek hierbij bijvoorbeeld publicaties die hierover zijn opgenomen op de implementatiepagina van de ZonMw-website of maak gebruik van relevante theorieën en modellen voor de systematische ontwikkeling, evaluatie en implementatie van interventies zoals het RE-AIM-model, het Intervention Mapping-protocol of de KTS-methode. 

Is de maximum aan te vragen subsidie van €200.000,- inclusief of exclusief cofinanciering?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Exclusief.

Moet het gehele project in het Engels zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, alleen de aanvraag moet in het Engels geschreven worden in verband met internationale referenten.

Wat wordt bedoeld met een interventie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een interventie is 'elke planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van burgers te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen'. Zie een verdere toelichting hierop op de website www.loketgezondleven.nl van het RIVM of op de websites www.allesoversport.nl en www.sportenbeweeginterventies.nl van Kenniscentrum Sport.  

Wat is een sportblessure?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een sportblessure is een letsel dat ontstaat door een plotselinge gebeurtenis tijdens sportbeoefening of dat geleidelijk ontstaat ten gevolge van het sporten. Letsels die tijdens schoolsport en bij sportbeoefening onder werktijd ontstaan behoren ook tot de sportblessures. Zie ook www.volksgezondheidenzorg.info.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website