Projecten

Bewegen met Parkinson: de Park-in-Shape studie

Afgerond (juli 2013 - juli 2018)

In de Park-in-Shape studie werd onderzocht of het volgen van een beweegprogramma van 6 maanden bij mensen met de ziekte van Parkinson leidt tot een verbetering van de symptomen van de ziekte. Hierbij werd gebruikt gemaakt van innovatieve technieken om het bewegen aantrekkelijk te maken. Deelnemers worden hiermee niet alleen gestimuleerd om te gaan bewegen, maar ook om te blijven bewegen en om...

Bekijk dit project

De bruikbaarheid en kosteneffectiviteit van E-Exercise, een integratie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een webapplicatie, bij mensen met artrose

Afgerond (september 2013 - maart 2017)

Voor patiënten met artrose is bewegen niet alleen goed voor hun algemene gezondheid maar ook voor het voorkomen en verminderen van beperkingen in het dagelijks leven. Gezien het hoge aantal patiënten met artrose aan heup en/of knie is hierbij voorkeur voor een relatief goedkope beweeginterventie. Een combinatie van een fysiotherapeutisch beweegprogramma met een digitaal beweegprogramma...

Bekijk dit project

De kracht van kracht: Een innovatieve, op kracht gerichte interventie om de lichaamssamenstelling te verbeteren en fysieke activiteit te stimuleren bij jongeren (12-18 jaar) met overgewicht of obesitas.

Afgerond (juli 2013 - juli 2017)

Obesitas (extreem overgewicht) is een groot probleem. Het zorgt voor een hogere kans op fysieke en psychologische klachten en op chronische ziekten. Hoewel het probleem simpel op te lossen lijkt (“minder eten, meer bewegen”), komt hier meer bij kijken. Wij hebben een innovatief beweegprogramma voor jongeren met overgewicht ontwikkeld dat op scholen toepasbaar is. Wij gaan uit van waar jongeren...

Bekijk dit project

Evaluation of the implemention effectiveness of the ‘Versterk je Enkel’ App to prevent recurrent ankle sprains; Injury prevention in your pocket?!

Afgerond (juli 2013 - juli 2016)

Met ongeveer 480.000 gevallen per jaar is lateraal enkelbandletsel (een blessure aan de buitenste banden) een van de meest voorkomende sportblessures in Nederland. Het risico op herhaald letsel is bovendien groot. De maatschappelijke kosten van enkelblessures in Nederland zijn zo’n 187 miljoen euro per jaar. Alleen al daarom is effectieve preventie van groot belang. Een achtweeks...

Bekijk dit project

Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Afgerond (september 2013 - november 2017)

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde conditie en een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel obstakels zijn om in onze Nederlandse maatschappij...

Bekijk dit project

Haalbaarheid en effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit als onderdeel van zelfmanagement bij diabetes- en hart- en vaatziektepatiënten

Afgerond (september 2013 - november 2017)

Hoe kunnen mensen met diabetes en hart- en vaatziekten gestimuleerd worden om gezonder te gaan leven? In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten bij meer bewegen en gezonder eten, vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Er werd onderzocht of het haalbaar is om een GLI structureel in te zetten in de zorg. Daarbij...

Bekijk dit project

Schoolzones Stimuleren van sport en bewegen bij kinderen door een uitnodigende, veilige schoolomgeving

Afgerond (september 2013 - januari 2017)

Een veilige en gezonde omgeving met ruimte voor sport en spel is 1 van de universele rechten van het kind. Hoe de leefomgeving eruit moet zien voor een goede en gezonde ontwikkeling is nog veel onbekend. Het schoolzone project deed daarom onderzoek naar de invloed van een veilige schoolomgeving. Binnen het onderzoek werd bij 5 basisscholen een veilige schoolzone aangelegd. Deze scholen zijn...

Bekijk dit project

Stimuleren van duurzame actieve leefstijl van VMBO leerlingen met op maat evidence based interventies.

Afgerond (september 2013 - september 2017)

De SALVO-aanpak beoogt VMBO-leerlingen te verleiden tot een actieve leefstijl en uitval uit sport en lessen LO te verminderen. Hiervoor is op de 11 interventie-scholen samen met de leerlingen per school op basis van de nieuw ontwikkelde Triple-I methode, literatuurreviews en analyses van bestaande beweegprogramma’s bepaald welke activiteiten er bij hun passen. Vervolgens ontwikkelden leerlingen...

Bekijk dit project

Verbinding zorg, sport & bewegen. Onderzoek naar samenwerking van buursportcoaches, lokale zorg en sportaanbieders en participatie van buurtbewoners.

Afgerond (september 2013 - juli 2018)

Vanaf 2013 hebben de Wageningen Universiteit en het Radboudumc samen met partners (Kenniscentrum Sport, VSG, ROS en KNGF) het onderzoeksproject 'Buurtsportcoaches en de verbinding tussen zorg, sport en bewegen' uitgevoerd. 13 buurtsportcoaches uit 9 verschillende gemeenten zijn gevolgd. Daarnaast hebben 402 activiteitendeelnemers fittesten gedaan en zijn 330 vragenlijsten ingevuld. ...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website