FAQ subsidieoproep

Veel gestelde vragen Sport en Bewegen 2018

Wat zijn de voorwaarden die gesteld worden aan de samenstelling van een consortium?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het projectconsortium bestaat uit ten minste 1 wo-instelling (universiteit of UMC), 1 hogeschool, 1 sport- of zorgorganisatie en 1 bedrijf / overheidsorganisatie / maatschappelijke organisatie.

Is data science als onderdeel verplicht in de aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Kiest u voor data science als hoofdthema van uw aanvraag, dan is het verplicht een vernieuwend data science vraagstuk op te nemen en richt u zich op de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden. Het gaat hierbij om fundamenteel data science onderzoek. Kiest u voor een van de overige hoofdthema’s, dan is data science niet verplicht, maar wordt u wel gestimuleerd om data science als toepassing te benutten.

Moet het gehele project in het Engels zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, alleen de uitgewerkte aanvraag moet in het Engels geschreven worden in verband met internationale referenten. Het projectidee mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven worden. 

Bent u werkzaam bij een organisatie actief in het veld van sport en bewegen, heeft u een interessante onderzoeksvraag en zoekt u verbinding met een onderzoeksgroep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt hierover contact opnemen met Robert Gelinck van het Kenniscentrum Sport.

Mogen er per kennisinstelling meerdere aanvragen ingediend worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja. De hoofdaanvrager is een onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling. De onderzoeker is wel slechts één keer hoofdaanvrager.

Onder welke rollen voer ik de verschillende consortiumleden op in ProjectNet?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kennisinstellingen kunnen als hoofdaanvrager of medeaanvrager opgevoerd worden. Praktijkpartners (alle overige partners naast de kennisinstellingen) met een substantiële rol in het project kunnen als projectcommissielid opgevoerd worden.

Welke bijlagen moeten er worden ingediend in de projectidee fase?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer u projectnet hebt doorlopen voegt u de verplichte bijlage en een getekende intentieverklaring toe.

Moet het consortium geografisch verspreid zijn over Nederland?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dit is geen vereiste. Belangrijk is dat er massa gecreëerd wordt en dat belangrijke partijen rondom een bepaald thema aansluiten.

Is het maximum aan te vragen bedrag van €750.000 inclusief of exclusief cofinanciering?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Exclusief.

Wat zijn de vereisten voor de intentieverklaring?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De intentieverklaring mag naar eigen inzicht opgesteld worden, waarbij in ieder geval de toezegging van alle samenwerkende partijen gedaan wordt om samen te werken in het kader van het aan te vragen project, ondertekend door de bestuurlijk verantwoordelijken (de organisatie van de hoofdaanvrager hoeft niet te ondertekenen).

Moet de gegenereerde data in het project openbaar gemaakt worden na afloop?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Wel dient de (meta)data kenbaar te worden gemaakt in Sport Data Valley.

Wat wordt onder zorgorganisaties verstaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, revalidatiecentra, huisartsen, diëtisten, fysiotherapiepraktijken en GGZ.

Wat zijn de voorwaarden voor de cofinanciering?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De cofinanciering mag zowel in kind als in cash zijn. Alle partijen in het consortium mogen bijdragen aan de cofinanciering.

Is het projectconsortium na het indienen van het projectidee definitief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er mogen altijd partijen aan het consortium toegevoegd worden in de uitgewerkte subsidieaanvraag. De in het projectidee opgevoerde projectpartners kunnen niet gewijzigd worden.

Is een negatief advies voor het projectidee bindend?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee. Het advies geeft wel een indicatie van de kans op honorering.

Kan mijn aanvraag op meerdere thema's aansluiten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kunt een hoofdthema en een subthema aangeven in ProjectNet. Er wordt gestimuleerd dat aanvragen op meerdere thema’s aansluiten. Houd er rekening mee dat de commissie controleert of de gekozen thema’s passend zijn.

Volgen er binnen het programma meerdere subsidieoproepen na deze?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2019 en 2020 volgen ten minste nog een implimentatieronde en een onderzoeksronde. Dit zijn relatief kleinere rondes.

Is de presentatie van de informatiebijeenkomst beschikbaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, klik hier voor de presentatie die tijdens de informatiebijeenkomst op 13 november 2018 getoond werd.

Mag een interventie onderdeel zijn van het onderzoeksproject?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja dit mag als onderwerp van het onderzoek. Kosten die samenhangen met de uitvoering van reguliere taken van organisaties komen echter niet voor subsidie in aanmerking, derhalve kunnen kosten voor de uitvoering van een interventie niet op de projectbegroting staan.

Waar kan ik de algemene veel gestelde vragen over subsidies van ZonMw vinden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze zijn hier te vinden.

Waar kan ik het invulformulier vinden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de subsidieoproep onder het kopje 'Bijlagen'. Het gaat om de 'Verplichte bijlage'. U kunt dit document uploaden als bijlage in ProjectNet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website