Projecten

Vmbo sportlab

Lopend (september 2022 - september 2025)

In Nederland beweegt 40% van de 12 tot 16- jarigen in voldoende mate. Dit percentage is bij jongeren in het VMBO significant lager dan bij ander onderwijstypen. Dit hardnekkige probleem en de oplossing vormt de kern van dit project. Onderzoekers, praktijkprofessionals, en jongeren gaan in gezamenlijkheid onderzoeken hoe de beweeg- en sportparticipatie van de jongeren in het vmbo duurzaam kan...

Bekijk dit project

Living Lab M&Gezond

Lopend (februari 2021 - mei 2022)

Het Living Lab M&Gezond heeft als doel om inwoners in Emmen meer gezonde jaren te geven. Dit wil ze doen door vanuit verschillende domeinen (sport, bewegen, zorg en welzijn) en met inwoners initiatieven op het gebied van positieve gezondheid op te zetten en uit te breiden. Het Living Lab heeft een stevig netwerk waarin buurtsportcoaches, welzijnswerkers samen werken en leren met docenten en...

Bekijk dit project

Living Lab Hydrotherapy

Lopend (maart 2021 - maart 2022)

Het Living Lab Hydrotherapie is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel bewegen in het water wezenlijk onderdeel te laten zijn van een verbeterde beweegzorg. Daarbij wordt ingezet op het optimaliseren van de multidisciplinaire  samenwerking rondom het doorgeleiden van cliënten/patiënten naar een toegankelijk en...

Bekijk dit project

Positief Pedagogisch Sportklimaat Amersfoort

Lopend (februari 2021 - mei 2022)

In Amersfoort wordt een stedelijk netwerk gevormd waarin de gemeente Amersfoort, jongerenwerkers, sportprofessionals, sportverenigingen en onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Utrecht de krachten bundelen. Hierdoor ontstaat een duurzaam samenwerkingsverband waarin expertise en ervaring van verschillende professies worden samengebracht. Zo kunnen we bruggen slaan tussen de domeinen...

Bekijk dit project

Living Lab Tijd voor Toekomst Oldambt

Lopend (maart 2021 - juni 2022)

Het Living Lab Tijd voor Toekomst richt zich op het terugbrengen van kansongelijkheid op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl, bij kinderen in het primair onderwijs in de gemeente Oldambt. In de eerste fase zijn pilot gedraaid met een verrijkte schooldag, waarin lokale en regionale sportaanbieders extra sort- en beweegactiviteiten op school aanbieden. In de volgende fase wordt...

Bekijk dit project

Waarde van bewegen Harderwijk

Lopend (maart 2021 - juni 2022)

Na een eerste fase in de vorming van een living lab rondom ‘de waarde van bewegen’ in Harderwijk, is er nu een vervolgsubsidie toegekend door ZonMw. Juist voor mensen met psychische problemen kan bewegen, en breder een gezonde leefstijl, van waarde zijn op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied. De vraag hoe deze mensen meer ondersteund kunnen worden om in beweging te komen en te blijven,...

Bekijk dit project

Living Lab Lingewaard: 3 micro labs

Lopend (februari 2021 - juli 2022)

Living Lab Lingewaard bestaat uit drie microlabs. Drie vitale sportparken in drie kleinere dorpen in de gemeente Lingewaard. Het generieke doel van dit Living Lab is het bijdragen aan de leefbaarheid in deze dorpen. Op deze vitale sportparken gaan we focussen op: • Aantrekkelijk en innovatief sportaanbod passend bij de wensen van de dorpsbewoners, dat aangeboden wordt op een daarvoor toegerust...

Bekijk dit project

Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen - Samenwerking in Beweging

Lopend (februari 2021 - juli 2022)

Tijdens het vervolg van LL Beweegvriendelijk Vinkhuizen willen we het opgebouwde netwerk verstevigen en verankeren in de wijk. Een aantal ideeën uit de eerste fase gaat vanuit de gemeente daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit draagt bij aan draagvlak en enthousiasme onder bewoners. Dat benutten we om meer bewoners en organisaties te betrekken bij het netwerk. Daarbij hebben we oog voor...

Bekijk dit project

Lokale verankering Sportlab Haarlem

Lopend (maart 2021 - juni 2022)

SportSupport en gemeente Haarlem, beoogt de sportparticipatie in Haarlem te verhogen door het ontwikkelen, implementeren en verduurzamen van multi-sportactiviteiten die aansluiten bij de veranderde wensen en behoeften van Haarlemmers. Een lab-regisseur en lab-assistent zijn aangesteld om de meerjarige samenwerking rondom het living lab te gaan vormgeven en innovatieprojecten op te zetten en...

Bekijk dit project

Cooling solutions for (COVID-19) healthcare workers

Afgerond (mei 2020 - mei 2021)

COVID-19 zorgpersoneel draagt beschermende kleding zoals een plastic schort, mondkapje, haarnetje en spatbril om besmetting met het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. Hoewel effectief, beperkt deze beschermende kleding de afgifte van warmte aan de omgeving waardoor veel COVID-19 zorgmedewerkers hittestress ervaren. Het COOLVID project “Cooling solutions for (COVID-19) healthcare workers” is...

Bekijk dit project

Waarde van bewegen Harderwijk

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Voor mensen met psychische problematiek levert een actieve leefstijl gunstige effecten op voor lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociale participatie. Er zijn praktijkinitiatieven in Harderwijk om deze doelgroep sport- en beweegactiviteiten aan te bieden, nog niet iedereen wordt hiermee bereikt. Het motiveren en activeren van deze doelgroep op weg naar passend sportaanbod vraagt om kennis...

Bekijk dit project

Zeven dorpskernen. Eén duwtje in de (Utrechtse Heuvel)rug tegen eenzaamheid met sport en bewegen

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Ons Living Lab richt zicht op het in beweging krijgen van inwoners van Utrechtse Heuvelrug. De inwoners zijn tussen de 40 en 65 jaar oud. Door het Lab willen we een werkwijze ontwikkelen voor duurzame  samenwerking tussen dorpsteams en buurtsportcoaches. Dit moet leiden tot een verbetering van de leefstijl en het versterken van de sociale cohesie in alle zeven kernen van de gemeente Utrechtse...

Bekijk dit project

Vooruit met winst door sport in Vollenhove

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Sport en bewegen lijkt voor veel volwassen inwoners uit de buurt Vollenhove in Zeist niet vanzelfsprekend door hun moeilijke financiële situatie. We zien een wisselwerking tussen beide vraagstukken en zoeken naar passende antwoorden. De grote variatie aan buurtbewoners maakt dit complex. Daarom willen we via een Living Lab (LL) een netwerk bouwen waarin ervaringskennis een prominente plek krijgt....

Bekijk dit project

Voetlab Haarlem Noord

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het aanbod van verenigingen en daarmee de ruimtelijke faciliteiten sluiten niet meer helemaal aan bij de behoefte van verschillende groepen gebruikers. Dit is te zien in teruglopende ledenaantallen en een terugloop in het gebruik van sportaccommodaties. Met Voetlab willen we een divers aanbod voor meerdere doelgroepen ontwikkelen dat een aanvulling is op het traditionele verenigingsaanbod....

Bekijk dit project

Positief Pedagogisch Sportklimaat in Amersfoort

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het realiseren van een Living Lab ‘Positief Pedagogisch Sportklimaat’ kan antwoord geven op de vraag van verenigingen en professionals naar een sportklimaat die leidt tot het veilig en prettig kunnen sporten en bewegen door kinderen en jongeren. Het doel is om samen met ouders, trainers, coaches en bestuurders een goede en veilige omgeving te creëren. De aanpak wordt gefaseerd volgens de...

Bekijk dit project

Samen voor een sportieve start!

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Nijmegen wil dé Gelderse sport-en beweegstad zijn. Groen, Gezond en in Beweging is een netwerk dat streeft naar een actieve en gezonde Nijmeegse bevolking. De groep 0-4 jaar is hierbij nog onvoldoende in beeld. Voldoende beweging in de 1e levensjaren zijn echter van cruciaal belang bij het vaardig zijn in bewegen. Met een Living Lab (LL) willen wij met onze stakeholders samenwerking verder...

Bekijk dit project

Lokaal Sportakkoord Lingewaard 3 x 3 = 3 micro labs

Afgerond (december 2019 - november 2020)

In de gemeente Lingewaard gaan we aan de slag met micro living labs. Deze living labs worden gerealiseerd in drie kernen van de gemeente: Doornenburg, Haalderen en Gendt. In deze (kleinere) kernen creëren we netwerken om de beweegbehoefte van burgers inzichtelijk te maken (vraagarticulatie). Hierbij wordt gewerkt vanuit de open clubs en vitale sportparken per kern die de samenwerking zoeken met de...

Bekijk dit project

Living lab sport & bewegen Oss - Prototyping sport- & beweeginterventies in de wijk

Lopend (februari 2021 - juni 2022)

Een eigentijdse aanpak om de Osse jeugd te laten bewegen. Eén van de belangrijkste doelstellingen uit het Osse Sportakkoord is om 20.000 inwoners van Oss, die nu niet of weinig deelnemen aan beweegactiviteiten, aan het bewegen te krijgen. In dit project wordt gefocust op de jeugd van 6-16 jaar in de kanswijken Ruwaard en Schadewijk. Met actiegerichte onderzoek wordt een concept beweeginterventie...

Bekijk dit project

Vitale medewerkers in de Achterhoek

Lopend (maart 2021 - januari 2023)

Het project richt zich op het ondersteunen van de Beweeg- en Sportaanjagers (BSA-ers) bij bedrijven in de Achterhoek. Vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gaan we samen met de stichting ‘Achterhoek in Beweging’ met de aanjagers hun rol ontwikkelen, beweegoplossingen (innovatieve projecten) ontwerpen en uitvoeren en een regionaal netwerk bouwen. Het doel is drieledig: (1) het creëren van een...

Bekijk dit project

Vollenhove in Beweging: versterken, verdiepen, verankeren

Lopend (februari 2021 - april 2022)

Vollenhove in Beweging/ViB is een door ZonMw gefinancierd Living Lab, dat zich richt op de kracht en betekenis van sport en bewegen in de dagelijkse leefwereld van kwetsbare bewoners met een hoog risico op eenzaamheid, armoede, schulden en afstand tot de arbeidsmarkt. Kenmerkend is de betrokkenheid vanuit bewonersinitiatief en ervaringskennis. ViB zet zich in op empowerment van alle betrokken...

Bekijk dit project

Een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug

Lopend (februari 2021 - mei 2022)

Dit Living lab staat in teken van het bevorderen van sport en bewegen voor volwassen bewoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het project is hierbij opgedeeld in drie deelprojecten, met elk een specifieke doelgroep. Deelproject 1: Het doel is om in co-design nieuw aanbod te creëren dat beter aansluit op behoeften van volwassenen (en zo hun sportdeelname te vergroten). In samenwerking met...

Bekijk dit project

Samen op weg naar 100 jaar ALO

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Let's Ride Implementatie rolstoelvaardigheid in de kinderrevalidatie

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Positieve effect van rolstoelvaardigheidstraining Onderzoek wijst uit dat door rolstoelvaardigheidstraining kinderen en jongeren beter in hun rolstoel rijden - door bijvoorbeeld zelf een stoep leren op en af te rijden - ze meer zelfvertrouwen krijgen, fitter worden en meer gaan bewegen. Implementatie in de kinderrevalidatie Tot op heden is er nog nauwelijks aandacht voor het zelfstandig leren...

Bekijk dit project

Succesvolle implementatie van Actief Plus: valkuilen en succesfactoren voor de inzet van praktijkpartners en het bereiken van (kwetsbare) doelgroepen

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van SuperFIT

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van leefstijlinterventies tegen veroudering

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sportblessurepreventie vereist maatwerk als interventie

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Sporten is gezond voor het lichaam en dat willen we ook graag zou houden! In bovenhandse sporten is er een hoog risico op een blessure aan de arm. Deze blessures ontstaan meestal door overbelasting in combinatie met een explosieve beweging. Vaak hangt het samen met een net iets anders uitgevoerde techniek, een te lang doorgevoerde training of een te hoog aantal herhalingen in een intensieve...

Bekijk dit project

Implementatie van gepersonaliseerd trainen bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: FITopMAAT

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

HyProRow - Hydrodynamics & Propulsion in Rowing

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fit en Veilig ouder worden: implementatie van een integrale beweeginterventie in de wijk

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Artrose en bewegen: implementatie in de eerste lijn

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

In beweging met implementatie bij mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uit de zorg, in beweging: de buurtsportcoach als verbinder van zorg en sport

Lopend (augustus 2021 - februari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatieproject Sport en Bewegen

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Kinderen bewegen minder en minder goed. De HAN Academie Sport & Bewegen heeft een interventie ontwikkeld om de beweegvaardigheid van kinderen (6 t/m 12 jaar) te verbeteren en te monitoren. Deze interventie vindt nog onvoldoende de weg naar de praktijk. Gemeentelijke sportbedrijven kunnen de toepassing en impact van deze interventie vergroten door hun wijkgerichte aanpak in beweegteams....

Bekijk dit project

Impliciet leren in de praktijk

Lopend (september 2021 - maart 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ll m&gezond

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Mensen met lagere inkomens en opleiding hebben grotere gezondheidsrisico’s dan mensen met hogere inkomens en opleiding. De oorzaak van deze gezondheidsrisico’s liggen vaak in een ongezondere leefstijl. De gemeente Emmen is een Drentse gemeente waar de problematiek rondom gezondheid, opleidingsniveau en armoede erg groot is. De gemeente Emmen wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten waarin mensen met...

Bekijk dit project

LivingLab Beweegvriendelijk Vinkhuizen

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Door middel van Living Lab Beweegvriendelijk Vinkhuizen is gericht op het innoveren van het totale proces van betrokkenheid, co-creatie, leren en sociale innovatie op het thema beweegvriendelijke omgeving, de zogenaamde “orgware”. Drie elementen stonden centraal: design thinking, opzet van een Community Of Practice (COP) en Citizen Science. De COP is stap voor stap gevormd door via de...

Bekijk dit project

Living Lab Hydrotherapy

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het Living Lab Hydrotherapy is een samenwerkingsverband tussen gemeente, patiëntenvereniging(en), zorgverleners, onderzoekers en opleiders met als doel het doelgroepenbad van het Biljoenbad een zorgfunctie te geven. Daarbij geven wij invulling aan twee voorwaarden en twee uitkomstdoelen. De voorwaarden zijn een betere verwijzing en mobilisatie doelgroepen en een vergrote kwaliteit van het beweeg-...

Bekijk dit project

Voor iedereen een app?!

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Het valt niet mee om uit alle beschikbare sportapps een passende hardloop, fiets of wandelapp te kiezen die past bij ieders wensen en verwachtingen. De ‘voor iedereen een app’ beslistool is een online platform dat door simpele en snelle vragen helpt om tot een selectie van apps te komen die passen bij de voorkeuren van eindgebruikers en professionals. Het is een volledig onafhankelijk platform,...

Bekijk dit project

ThrowPerfect, een feedbacksysteem voor het trainen van de perfecte werp- of slagtechniek

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Recent is een systeem ontwikkeld waarmee honkbalpitchers feedback op hun worp krijgen. Met inertiële draadloze sensoren wordt de beweging en timing van de pitcher op laptop of tablet in kaart gebracht. Het implementatieproject zet in op de volgende vier zaken: Samenstellen van vijf trainingssets. Vertrouwd maken van spelers en coaches met het gebruik van het systeem. Verzamelen van leeftijds-...

Bekijk dit project

Slaap en sportprestatie

Afgerond (juli 2018 - april 2019)

In de afgelopen 4 jaar heeft het onderzoeksproject 'Optimizing sleep to improve performance in elite athletes' onderzoek gedaan naar slaap en sportprestatie. De slaap van bijna 100 Nederlandse topsporters is gemeten en verschillende interventies om de slaap van sporters te verbeteren, zijn onderzocht. In het huidige project 'Slaap en sportprestatie' wordt de in het onderzoek ontwikkelde kennis...

Bekijk dit project

Krachttraining op basis van beeldvormende echotechniek

Afgerond (augustus 2018 - augustus 2019)

Er is een sterke relatie tussen spierarchitectuur (de lengte van de spiervezels, gecombineerd met het spiervolume) en de prestaties van de spier. Met name de lengte van de spiervezels bepalen de snelheid waarop een spier kan samentrekken. De lengte bepaalt mede het vermogen en hoe meer vermogen de spiervezel kan leveren, hoe beter de prestatie. Door specifieke krachttraining kan de lengte van de...

Bekijk dit project

Kracht van Kracht - een extra impuls!

Afgerond (september 2018 - september 2019)

De Kracht van Kracht interventie is ontwikkeld voor jongeren op middelbare scholen. Het doel is om de lichaamssamenstelling te verbeteren en fysieke activiteit in het dagelijks leven te promoten. In tegenstelling tot veel andere beweegprogramma’s focust deze interventie niet op gewicht of afvallen, maar op gezonder worden voor alle leerlingen. De interventie bestaat uit extra krachtelementen in de...

Bekijk dit project

Just do HIT!

Afgerond (oktober 2018 - november 2019)

Het HIT-trainingsprogramma is speciaal ontworpen om de fysieke fitheid van kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking in korte tijd te verbeteren. Het doel van dit project is de invoering van het HIT-programma bij Fitkidscentra. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening....

Bekijk dit project

Implementatieproject Beweegniveau Herkend

Afgerond (september 2018 - september 2019)

De HAN beweegtest en het HAN beweegprogramma zijn ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs op basisscholen. Het doel van de beweegtest is het beweegniveau van elk kind objectief vaststellen. Daarnaast kan de beweegtest ingezet worden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te evalueren en de effectiviteit van de docent te toetsen. Het HAN beweegprogramma is vervolgens ontwikkeld om ieder kind op...

Bekijk dit project

Implementatie Versterk je Enkel

Afgerond (september 2018 - januari 2020)

De 'Versterk je enkel' interventie bevat een bewezen effectief oefenprogramma ter preventie van herhaalde enkelverstuiking. Het oefenprogramma wordt zelfstandig uitgevoerd door sporters. Het programma duurt 8 weken en bestaat uit 6 verschillende oefeningen die 3 keer per week uitgevoerd worden. Er is een app en uitvouwkaart beschikbaar. Het project zet in op: Het ontwikkelen van...

Bekijk dit project

Implementatie van e-Exercise bij patiënten met artrose via Stepped e-Care Artrose

Afgerond (oktober 2018 - mei 2019)

Bijna een miljoen mensen in Nederland hebben artrose aan hun heup of knie. In eerdere onderzoeksprojecten heeft onze onderzoeksgroep voor mensen met knie/heup artrose twee digitaal tools ontwikkeld en geëvalueerd: Join2Move en e-Exercise. Beide programma’s kunnen mensen met artrose helpen bij het behouden van een actieve leefstijl ondanks de klachten als pijn en stijfheid die gepaard gaan met...

Bekijk dit project

Implementatie Triple-I methodiek bij VMBO-docenten voor stimuleren van actieve leefstijl onder VMBO-jongeren

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Als onderdeel van het SALVO project is de participatieve Triple-I methode ontwikkeld. Dit is een methode waarbij jongeren binnen de schoolsetting met elkaar in gesprek gaan over hun belevingswereld ten aanzien van een actieve leefstijl. Vervolgens worden de jongeren gestimuleerd om hun eigen interventie te ontwikkelen en uit te voeren. Uit de procesevaluatie blijkt de training van docenten om...

Bekijk dit project

Genetische testen in de sportwereld: wat kunnen we ermee?

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Sporters veranderen door training de expressiepatronen van hun genen. Zo passen hun lichamen zich aan de inspanningen van trainingen en sportprestaties aan. Die veranderingen in genexpressie zijn zichtbaar in RNA-profielen. In ons RAAK-Publiek project hebben we de inzet van genexpressiepatronen voor het volgen van trainingseffecten onderzocht. Vergelijking van patronen voor en na training levert...

Bekijk dit project

Fit to Perform

Afgerond (september 2018 - september 2019)

Binnen het RAAK-Publiek project Fit to Perform is de Performing Artist Health Monitor (PAHM) ontwikkeld. Dit is een online tool die automatisch en real-time informatie over de gezondheid van podiumkunstenaars verzamelt, analyseert en visualiseert. Daarnaast kunnen podiumkunstenaars aangeven of deze informatie gedeeld mag worden met de medische en artistieke staf. Dit bevordert de communicatie...

Bekijk dit project

Bewegen met Parkinson: hoe, waar en waarom?

Afgerond (september 2018 - april 2019)

In het project Park-in-Shape is kennis opgedaan op het gebied van sporten in de thuissituatie door parkinsonpatiënten. In dit project wordt ingezet op de verspreiding van deze kennis onder parkinsonpatiënten en hun naasten. Dit wordt gedaan door een event voor hen te organiseren. Het event staat in het teken van sporten en bewegen met Parkinson. Er zullen op het event plenaire sessies gehouden...

Bekijk dit project

Thermo Tokyo: Beat the Heat

Lopend (september 2018 - september 2021)

In de zomer van 2020 vinden de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo plaats. De temperatuur ligt dan boven de 30°C en de luchtvochtigheid is hoog. Deze omstandigheden zorgen voor verminderde sportprestaties en potentiële gezondheidsproblemen. Het doel van dit project is het minimaliseren van prestatieverlies en zorgen dat topsporters op een veilige manier maximaal kunnen presteren in een...

Bekijk dit project

Smart Sports Exercises: Sports training and education using in-play feedback and digital-physical exercises on a next-generation interactive floor

Afgerond (september 2018 - maart 2021)

In dit project worden nieuwe vormen van zaaltraining geïntroduceerd. Dit wordt gedaan in een ‘slimme sporthal’. Zo heeft het speelveld een interactieve vloer waarop beelden weergegeven kunnen worden. Daarnaast beschikt de vloer over onopvallende druksensoren. Een daarbij ontwikkeld trainingssysteem biedt op maat gemaakte, interactieve oefeningen. Het gedrag en de prestaties van de individuen en...

Bekijk dit project

Beweging in de diabeteszorg

Afgerond (november 2018 - januari 2020)

In het project ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van bewegen en sport voor mensen met type 2 diabetes. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van zorgverleners met bewegen in de diabeteszorg. Leefstijl, waaronder voldoende beweging, is een belangrijk maar lastig punt in het behandeltraject. Patiënten ervaren weinig (passende) zorg op dit...

Bekijk dit project

Implementatie handboek 'Iedereen sport op maat'

Afgerond (oktober 2018 - oktober 2019)

Om sport en bewegen op maat aan te bieden voor kinderen met motorische problemen zullen professionals rekening moeten houden met de mogelijkheden van de kinderen. In het project Meedoen met Sport zijn mediakaarten en een handboek hiervoor ontwikkeld. Hierin staan voorbeelden hoe gymdocenten in hun lessen gebruik kunnen maken van de methode van impliciet leren. Bijbehorend is een workshop voor...

Bekijk dit project

Naar een optimale begeleiding van voetbalmeiden en een sportcultuur van onvoorwaardelijke stimulans

Afgerond (oktober 2018 - oktober 2019)

Doel van dit implementatieproject is de bestrijding van genderongelijkheid in het voetbal. Dit wordt gedaan door in te zetten op 3 van de meest opvallende vormen van genderongelijkheid waardoor de huidige voetbalcultuur zich kenmerkt: •    Het vergeten van meiden in de organisatie van voetbal; •    Het onderwaarderen van de sportieve prestaties van voetballende meisjes; •    De onderschatting van...

Bekijk dit project

Kansen voor een nieuwe generatie

Afgerond (december 2019 - november 2020)

In Oldambt groeit een hoog percentage kinderen op in een bijstandssituatie, is er een hoog percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt en is er veel overgewicht onder de inwoners. Om een opwaartse spiraal te starten willen we samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders aan de slag met het verbeteren van de leefstijl en de opvoedvaardigheden. Het doel is er betere kansen voor deze en...

Bekijk dit project

De Medemblikse sportomgeving als Gallisch dorp

Afgerond (december 2019 - november 2020)

De doelstelling was het huidige sportaanbod (nog) beter te laten aansluiten bij de sportbehoefte, door te onderzoeken welke barrières (fysiek, sociaal of mentaal) niet bewegende sporters op dit moment ervaren. Door inzicht te krijgen in de ervaren barrières werd ook kennis verkregen hoe deze om te buigen naar passende interventies. De rol die de kernencultuur in de gemeente hierin speelde was een...

Bekijk dit project

Living lab Oss: actieve kinderen door open badges!

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Een eigentijdse aanpak om de Osse jeugd te laten bewegen Een van de belangrijkste doelstellingen uit het Osse Sportakkoord is om 20.000 inwoners van Oss, die nu niet of weinig deelnemen aan beweegactiviteiten, aan het bewegen te krijgen. De focusgroep is de jeugd van 6-16 jaar in de wijken Ruwaard en Schadewijk. Hiermee sluiten we aan bij het landelijke doel ‘van jongs af vaardig’. Geheel nieuw...

Bekijk dit project

Living Lab sport en bewegen Buurt Muwi Vlaardingen

Afgerond (december 2019 - april 2020)

DIT PROJECT IS VOORTIJDIG GESTOPT.

Bekijk dit project

D'ran samen voor vitale werknemers

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Hoe kunnen wij werknemers verleiden tot sporten- en bewegen? Dat is een vraag die de Achterhoek graag beantwoord wil zien. Want de hele regio heeft baat bij gezonde en vitale werknemers. De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is gespecialiseerd in het uitvragen. Daarom werken de HAN en de verschillende Achterhoekse partners samen in dit project. Wij willen graag een antwoord vinden op de volgende...

Bekijk dit project

Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid

Afgerond (december 2019 - november 2020)

Het project ‘Bewoner als spelbepaler in sport, bewegen en gezondheid’ had als insteek breed draagvlak te krijgen voor een gezamenlijke aanpak om bewoners van de wijk Hoge Vucht te stimuleren meer te gaan bewegen. De eerste stap was te komen tot een consortium van samenwerkende partijen. Ontmoeten en betrekken van de doelgroep was een belangrijke voorwaarde. Door de COVID-pandemie ging hier al snel...

Bekijk dit project

Calibrating Inclusive Sporting Encounters

Lopend (december 2019 - juni 2024)

Langdurig werklozen, statushouders, dak- en thuislozen, ze voelen zich vaak gemarginaliseerd en eenzaam. Eén manier om hen uit hun sociale isolement te krijgen en meer structuur in hun leven te krijgen, is deelname aan sport. “Frontline werkers”, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, en hun organisaties spelen een cruciale rol in het begeleiden naar en het organiseren van sportactiviteiten...

Bekijk dit project

Active4Life; optimization of use and effects of eHealth

Lopend (december 2019 - juni 2024)

Dit project genereert nieuwe kennis en inzicht om volwassenen en ouderen (ziek en gezond) te stimuleren tot meer bewegen, met aandacht voor kwetsbare groepen. Er zijn vier werkpakketten (WPs). WP1, maand 1-24: Via geavanceerde data science methoden wordt de data van 5 eerder ontwikkelde, succesvolle online-op-maat interventies op nieuwe unieke wijze gecombineerd en geanalyseerd. We zoeken...

Bekijk dit project

Tailored Injury Prevention in Adapted Sports

Lopend (november 2019 - november 2023)

Dat voldoende beweging en een reguliere dosis sport goed zijn voor de gezondheid staat niet meer ter discussie. Een actief bestaan verlaagt het risico op het ontstaan van verschillende chronische aandoeningen. Dit gaat misschien wel nog sterker op voor personen met een lichamelijke beperking. Eén negatief aspect, echter, is de kans op blessures. En waar blessures voor de reguliere sporter al...

Bekijk dit project

WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit

Lopend (december 2019 - september 2024)

Het doel van WheelPower is het verbeteren van de prestaties van atleten in hun handbewogen sportrolstoel, door het vermogen dat zij leveren te optimaliseren. Door het continu monitoren van vermogen tijdens trainingen en competitie, gecombineerd met directe feedback, kunnen de atleten en hun coaches de resultaten van objectieve lab- en veldtesten direct gebruiken. Op basis van deze...

Bekijk dit project

Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach

Lopend (november 2019 - november 2023)

Om gezond te blijven en optimaal te presteren moeten sporters veerkrachtig zijn. Zij krijgen te maken met verschillende uitdagingen, zoals zware trainingen en verloren wedstrijden. Wanneer sporters niet goed van deze uitdagingen herstellen, kunnen zij geblesseerd raken of in een dip komen. Het is voor sporters lastig om hun veerkracht te bepalen. Dit project maakt de fysieke en mentale veerkracht...

Bekijk dit project

My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years

Lopend (september 2019 - september 2023)

Regelmatige lichaamsbeweging is belangrijk voor een gezonde groei en ontwikkeling. Toch haalt de meerderheid van de jeugd de beweegnorm niet. Er zijn verschillende initiatieven gericht op het stimuleren van lichaamsbeweging bij de jeugd. Hierbij is slechts beperkt aandacht voor kinderen van 0-4 jaar. Ook ontbreekt een beweegrichtlijn voor deze jonge doelgroep. Het doel van dit project is het in...

Bekijk dit project

Engaging socially vulnerable adults through sports: A research to understand and increase the societal impact of sport

Lopend (december 2019 - augustus 2024)

Doel van dit project is de impact en organisatie van sportprogramma’s voor kwetsbare burgers, zoals daklozen, verslaafden en ex-gedetineerden, te optimaliseren. Onderzocht wordt of en hoe opgedane vaardigheden in sportprogramma’s zich vertalen naar positieve ontwikkelingen buiten de sport. Daarnaast bestuderen we de werkzame elementen uit de programma’s en hoe de programma’s het beste ingebed...

Bekijk dit project

A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life

Lopend (december 2019 - december 2023)

Veel bewegen is gezond. Dit geldt nog sterker voor mensen met chronische aandoeningen zoals Parkinson. Toch is het moeilijk om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden. Het gebruik van nieuwe technologie kan hierbij helpen. In deze studie gaan we mensen met Parkinson stimuleren om meer te bewegen in hun eigen leefomgeving, m.b.v. hun eigen smartphone met een speciale app die via spelletjes...

Bekijk dit project

Bewegen op school: implementatie op maat

Afgerond (november 2018 - maart 2020)

Met de middelen van deze VIMP aanvraag willen we het project 'Bewegen op school - implementatie op maat' uitvoeren. Door het project SMART MOVES! hebben we beduidend meer inzicht in de voorwaarden voor meer bewegen in het basisonderwijs, zowel vanuit het perspectief van docenten als ook kinderen. Daarnaast hebben we ontdekt dat het aanbieden van een beweegprogramma dat voldoet aan de voorwaarden...

Bekijk dit project

Kids First, towards a pedagogical sport climate

Afgerond (mei 2018 - april 2021)

Jeugdsport draagt bij aan een aantal positieve aspecten zoals zelfvertrouwen. Helaas komt bijvoorbeeld ook pesten of intimidatie op sportverenigingen voor. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen moet er een pedagogisch klimaat gecreëerd worden. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. De...

Bekijk dit project

PIE=M; Physicians Implement Exercise is Medicine. The implementation of individualized active lifestyle prescription in routine clinical care; E=M.

Lopend (september 2018 - januari 2021)

Een inactieve leefstijl vergroot de kans op het optreden en verergeren van chronische ziekten. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Bewegen als medicijn heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg. PIE=M onderzoekt waarom beweging nog weinig als medicijn wordt voorgeschreven door artsen. Er wordt een tool ontwikkeld, waarmee artsen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website