Projecten

Kids First, towards a pedagogical sport climate

Lopend (mei 2018 - mei 2020)

Jeugdsport draagt bij aan een aantal positieve aspecten zoals zelfvertrouwen. Helaas komt bijvoorbeeld ook pesten of intimidatie op sportverenigingen voor. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen moet er een pedagogisch klimaat gecreëerd worden. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. De...

Bekijk dit project

ThrowPerfect, een feedbacksysteem voor het trainen van de perfecte werp- of slagtechniek

Lopend (september 2018 - september 2019)

Recent is een systeem ontwikkeld waarmee honkbalpitchers feedback op hun worp krijgen. Met inertiële draadloze sensoren wordt de beweging en timing van de pitcher op laptop of tablet in kaart gebracht. Het implementatieproject zet in op de volgende vier zaken: Samenstellen van vijf trainingssets.Vertrouwd maken van spelers en coaches met het gebruik van het systeem.Verzamelen van leeftijds- en...

Bekijk dit project

Voor iedereen een app?!

Lopend (september 2018 - september 2019)

Er zijn ontzettend veel sportapps beschikbaar. Onlangs is een dynamische beslistool ontwikkeld die helpt om op basis van doelstellingen en wensen een hieruit te maken. De tool is onder andere ontwikkeld voor trainers, coaches, fysiotherapeuten en individuele sporters.  Aan de hand van deze tool kan men door middel van een aantal filters een app selecteren die het beste bij hen past. De tool is...

Bekijk dit project

Beweging in de diabeteszorg

Lopend (november 2018 - december 2019)

In het project ‘Sport in Tijden van Ziekte’ is onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van bewegen en sport voor mensen met type 2 diabetes. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de ervaringen van zorgverleners met bewegen in de diabeteszorg. Leefstijl, waaronder voldoende beweging, is een belangrijk maar lastig punt in het behandeltraject. Patiënten ervaren weinig (passende) zorg op dit...

Bekijk dit project

Implementatie handboek 'Iedereen sport op maat'

Lopend (oktober 2018 - oktober 2019)

Om sport en bewegen op maat aan te bieden voor kinderen met motorische problemen zullen professionals rekening moeten houden met de mogelijkheden van de kinderen. In het project Meedoen met Sport zijn mediakaarten en een handboek hiervoor ontwikkeld. Hierin staan voorbeelden hoe gymdocenten in hun lessen gebruik kunnen maken van de methode van impliciet leren. Bijbehorend is een workshop voor...

Bekijk dit project

Naar een optimale begeleiding van voetbalmeiden en een sportcultuur van onvoorwaardelijke stimulans

Lopend (oktober 2018 - oktober 2019)

Doel van dit implementatieproject is de bestrijding van genderongelijkheid in het voetbal. Dit wordt gedaan door in te zetten op 3 van de meest opvallende vormen van genderongelijkheid waardoor de huidige voetbalcultuur zich kenmerkt: •    Het vergeten van meiden in de organisatie van voetbal; •    Het onderwaarderen van de sportieve prestaties van voetballende meisjes; •    De onderschatting van...

Bekijk dit project

Bewegen op school: implementatie op maat

Lopend (november 2018 - maart 2020)

Met de middelen van deze VIMP aanvraag willen we het project 'Bewegen op school - implementatie op maat' uitvoeren. Door het project SMART MOVES! hebben we beduidend meer inzicht in de voorwaarden voor meer bewegen in het basisonderwijs, zowel vanuit het perspectief van docenten als ook kinderen. Daarnaast hebben we ontdekt dat het aanbieden van een beweegprogramma dat voldoet aan de voorwaarden...

Bekijk dit project

A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life

Lopend (december 2019 - december 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Engaging socially vulnerable adults through sports: A research to understand and increase the societal impact of sport

Lopend (december 2019 - december 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years

Lopend (september 2019 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach

Lopend (november 2019 - november 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit

Lopend (december 2019 - december 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Slaap en sportprestatie

Lopend (juli 2018 - april 2019)

In de afgelopen 4 jaar heeft het onderzoeksproject 'Optimizing sleep to improve performance in elite athletes' onderzoek gedaan naar slaap en sportprestatie. De slaap van bijna 100 Nederlandse topsporters is gemeten en verschillende interventies om de slaap van sporters te verbeteren, zijn onderzocht. In het huidige project 'Slaap en sportprestatie' wordt de in het onderzoek ontwikkelde kennis...

Bekijk dit project

Krachttraining op basis van beeldvormende echotechniek

Lopend (augustus 2018 - augustus 2019)

Er is een sterke relatie tussen spierarchitectuur (de lengte van de spiervezels, gecombineerd met het spiervolume) en de prestaties van de spier. Met name de lengte van de spiervezels bepalen de snelheid waarop een spier kan samentrekken. De lengte bepaalt mede het vermogen en hoe meer vermogen de spiervezel kan leveren, hoe beter de prestatie. Door specifieke krachttraining kan de lengte van de...

Bekijk dit project

Kracht van Kracht - een extra impuls!

Lopend (september 2018 - september 2019)

De Kracht van Kracht interventie is ontwikkeld voor jongeren op middelbare scholen. Het doel is om de lichaamssamenstelling te verbeteren en fysieke activiteit in het dagelijks leven te promoten. In tegenstelling tot veel andere beweegprogramma’s focust deze interventie niet op gewicht of afvallen, maar op gezonder worden voor alle leerlingen. De interventie bestaat uit extra krachtelementen in de...

Bekijk dit project

Smart Sports Exercises: Sports training and education using in-play feedback and digital-physical exercises on a next-generation interactive floor

Lopend (september 2018 - september 2020)

In dit project worden nieuwe vormen van zaaltraining geïntroduceerd. Dit wordt gedaan in een ‘slimme sporthal’. Zo heeft het speelveld een interactieve vloer waarop beelden weergegeven kunnen worden. Daarnaast beschikt de vloer over onopvallende druksensoren. Een daarbij ontwikkeld trainingssysteem biedt op maat gemaakte, interactieve oefeningen. Het gedrag en de prestaties van de individuen en...

Bekijk dit project

Thermo Tokyo: Beat the Heat

Lopend (september 2018 - september 2020)

In de zomer van 2020 vinden de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo plaats. De temperatuur ligt dan boven de 30°C en de luchtvochtigheid is hoog. Deze omstandigheden zorgen voor verminderde sportprestaties en potentiële gezondheidsproblemen. Het doel van dit project is het minimaliseren van prestatieverlies en zorgen dat topsporters op een veilige manier maximaal kunnen presteren in een...

Bekijk dit project

Bewegen met Parkinson: hoe, waar en waarom?

Afgerond (september 2018 - april 2019)

In het project Park-in-Shape is kennis opgedaan op het gebied van sporten in de thuissituatie door parkinsonpatiënten. In dit project wordt ingezet op de verspreiding van deze kennis onder parkinsonpatiënten en hun naasten. Dit wordt gedaan door een event voor hen te organiseren. Het event staat in het teken van sporten en bewegen met Parkinson. Er zullen op het event plenaire sessies gehouden...

Bekijk dit project

Fit to Perform

Lopend (september 2018 - september 2019)

Binnen het RAAK-Publiek project Fit to Perform is de Performing Artist Health Monitor (PAHM) ontwikkeld. Dit is een online tool die automatisch en real-time informatie over de gezondheid van podiumkunstenaars verzamelt, analyseert en visualiseert. Daarnaast kunnen podiumkunstenaars aangeven of deze informatie gedeeld mag worden met de medische en artistieke staf. Dit bevordert de communicatie...

Bekijk dit project

Genetische testen in de sportwereld: wat kunnen we ermee?

Lopend (september 2018 - december 2019)

Sporters veranderen door training de expressiepatronen van hun genen. Zo passen hun lichamen zich aan de inspanningen van trainingen en sportprestaties aan. Die veranderingen in genexpressie zijn zichtbaar in RNA-profielen. In ons RAAK-Publiek project hebben we de inzet van genexpressiepatronen voor het volgen van trainingseffecten onderzocht. Vergelijking van patronen voor en na training levert...

Bekijk dit project

Implementatie Triple-I methodiek bij VMBO-docenten voor stimuleren van actieve leefstijl onder VMBO-jongeren

Lopend (september 2018 - september 2019)

Als onderdeel van het SALVO project is de participatieve Triple-I methode ontwikkeld. Dit is een methode waarbij jongeren binnen de schoolsetting met elkaar in gesprek gaan over hun belevingswereld ten aanzien van een actieve leefstijl. Vervolgens worden de jongeren gestimuleerd om hun eigen interventie te ontwikkelen en uit te voeren. Uit de procesevaluatie blijkt de training van docenten om deze...

Bekijk dit project

Implementatie van e-Exercise bij patiënten met artrose via Stepped e-Care Artrose

Lopend (oktober 2018 - mei 2019)

In het online programma Join2Move gaan mensen met artrose zonder begeleiding aan de slag met beweegopdrachten, informatie en oefeningen. Het doel is het verbeteren van beweeggedrag en functioneren. Voor sommige mensen heeft Join2Move onvoldoende effect, zij hebben behoefte aan begeleiding van een professional. Voor deze mensen komt e-Exercise in beeld. Patiënten met artrose komen bij e-Exercise...

Bekijk dit project

Implementatie Versterk je Enkel

Lopend (september 2018 - januari 2020)

De 'Versterk je enkel' interventie bevat een bewezen effectief oefenprogramma ter preventie van herhaalde enkelverstuiking. Het oefenprogramma wordt zelfstandig uitgevoerd door sporters. Het programma duurt 8 weken en bestaat uit 6 verschillende oefeningen die 3 keer per week uitgevoerd worden. Er is een app en uitvouwkaart beschikbaar. Het project zet in op: Het ontwikkelen van informatiekanalen...

Bekijk dit project

Implementatieproject Beweegniveau Herkend

Lopend (september 2018 - september 2019)

De HAN beweegtest en het HAN beweegprogramma zijn ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs op basisscholen. Het doel van de beweegtest is het beweegniveau van elk kind objectief vaststellen. Daarnaast kan de beweegtest ingezet worden om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te evalueren en de effectiviteit van de docent te toetsen. Het HAN beweegprogramma is vervolgens ontwikkeld om ieder kind op...

Bekijk dit project

Just do HIT!

Lopend (oktober 2018 - november 2019)

Het HIT-trainingsprogramma is speciaal ontworpen om de fysieke fitheid van kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking in korte tijd te verbeteren. Het doel van dit project is de invoering van het HIT-programma bij Fitkidscentra. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening....

Bekijk dit project

Tailored Injury Prevention in Adapted Sports

Lopend (november 2019 - november 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PIE=M; Physicians Implement Exercise is Medicine. The implementation of individualized active lifestyle prescription in routine clinical care; E=M.

Lopend (september 2018 - september 2020)

Een inactieve leefstijl vergroot de kans op het optreden en verergeren van chronische ziekten. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Bewegen als medicijn heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg. PIE=M onderzoekt waarom beweging nog weinig als medicijn wordt voorgeschreven door artsen. Er wordt een tool ontwikkeld, waarmee artsen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website