Over dit programma

Wat is het doel van het programma?

Het doel is om in 2022-2026 nieuwe kennis te ontwikkelen over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde realiseert.
Om dit te realiseren dient er een duurzaam onderzoeksnetwerk tot stand te komen met onderzoekers die structureel en systematisch kennis verzamelen, bundelen en uitwisselen. De kennis die wordt ontwikkeld moet handvatten bieden aan sportorganisaties, evenementorganisatoren, lokale, regionale en nationale overheden en bedrijfsleven om die maatschappelijke waarde te benutten. De onderzoekers hebben nauw contact met de sport en andere stakeholders en helpen om kennis te implementeren.

Waarom?

Concrete aanleiding hiervoor is het advies van de NLSportraad aan het ministerie van VWS om regie te nemen over de kennisketen van sportevenementen om zo kennisontwikkeling en –deling stelselmatig en duurzaam te verbeteren. En daarnaast het advies om een onderzoeksprogramma te financieren naar de maatschappelijke betekenis van sportevenementen.

Programmalijnen

Met het programma wordt kennis vergroot op het terrein van de volgende vier onderzoekslijnen:

 • Draagvlak & inspiratie
  Onderzoek moet meer inzicht geven in de inspirerende waarde van topsportevenementen en draagvlak. Ook is kennis nodig over de breedte van het aanbod en geografische spreiding.
 • Publiek-private samenwerking
  Er is meer inzicht nodig in het opzetten van een goede samenwerking tussen (veelal private) evenementorganisatoren, publieke organisaties en de samenleving.
 • Economische effecten
  Er is kennis nodig over de voorwaarden van private partijen om te investeren in topsportevenementen. En effecten zoals bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, handel en zakelijk netwerk.
 • Maatschappelijke effecten
  Verdieping van eerder onderzoek over het gebruik van topsportevenementen als platform voor maatschappelijke effecten in termen van gezondheid, welzijn en plezier is nodig en indicatoren die kunnen helpen om meer te leren van de werkende bestandsdelen.

We voeren dit programma uit in opdracht van het ministerie van VWS.
De eerste subsidieronde, gericht op het realiseren van een onderzoeksnetwerk, staat gepland voor november 2022.

Gerelateerde ZonMw-programma's

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website