Projectomschrijving

Het TU Delft Sports Engineering Institute is een universiteitsbrede samenwerking tussen verschillende technische disciplines, met de toepassing op top- en breedtesport. Het doel van het instituut is door middel van interdisciplinaire samenwerking en de toepassing van fundamenteel wetenschappelijke expertise in de (top)sportpraktijk van meerwaarde te zijn voor zowel de (top)sport praktijk en het aan de sport gerelateerde bedrijfsleven. Het TU Delft Sports Engineering Institute heeft de ambitie internationaal leidend te zijn op het gebied van Sports Engineering, en werkt daarbij structureel samen met internationaal toonaangevende partners. De subsidie van SportInnovator wordt gebruikt om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek van direct nut te laten zijn voor de Nederlandse atleten op de Olympische spelen van Tokyo in 2020.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website