Projectomschrijving

Klimaatverandering heeft een negatief effect op het welzijn van mensen. Tegelijkertijd zorgt de
toenemende groei van de stad ervoor dat de druk op de openbare ruimte toeneemt. Nieuwe en
bestaande openbare ruimte, zoals sportparken moet daarom slim ingericht en beheerd worden.
Daarom is ism de Gemeente Amsterdam onderzocht hoe innovatieve oplossingen, gebundeld in
een sportpark van de toekomst, kunnen bijdragen aan duurzame en gezonde leefomgeving.
De voornaamste conclusie uit deze verkenning is dat sportparken interessante openbare ruimten
zijn die niet alleen zelf ruimte beiden voor verduurzaming, maar vooral ook een motor kunnen zijn
in de verduurzaming van de hele wijk. Hierbij kan worden gedacht aan bufferfuncties die
sportparken kunnen hebben op gebied van energie, wateropslag, maar bijvoorbeeld ook als
mobiliteitshub. Integratie van verschillende domeinen is hierbij essentieel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website