Projectomschrijving

Het sportinnovator centrum Bewegen in het Onderwijs is dé ontmoetings- en broedplaats van onderzoekers, bedrijven, overheden en scholen in het primair en voorgezet onderwijs met als primaire focus de verbetering van (leer)prestaties en beweging van jongeren.

Door samenwerking met diverse consortia worden innovaties ontwikkeld voor het bewegingsonderwijs, en worden nieuwe initiatieven opgestart gericht op bewegend leren. De netwerksubsidie is ingezet om een kern van partners te faciliteren en een iteratieve cyclus op te zetten bestaande uit bijeenkomsten van kennisdeling, communicatie, studenten faciliteren voor onderzoek en dataverwerking.

Het project heeft geresulteerd in
- 15-tal kennissessies onderwijswerkveld
- 5 nieuwe ontwikkelprojecten, technologische vernieuwing
- 14 studentonderzoeken (sport, ICT, engineering, mechatronica, industrial design)
- diverse publicaties in vakbladen en proefschrift
- bijdragen aan 5-tal congressen
- expertmeetings bedrijfsleven
- diverse ontwikkel- , onderzoeksopdrachten via loket.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website