Projectomschrijving

De missie van het Sportinnovator Centrum KNVB Campus (KNVB Campus) is om ’s werelds meest innovatieve centrum te worden op het gebied van (toegepaste) voetbalkennis. Wij doen dit door mensen van alle disciplines binnen het voetbal samen te brengen op één plek en zo verschillende experts bij elkaar te brengen in een netwerk. Deze netwerkvorming moet innovaties stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit van het voetbal. De KNVB Campus ziet het als haar taak om dit netwerk te faciliteren. Met het Open voetbal innovatiecentrum #11 hebben we op de KNVB Campus een fysieke plek gecreëerd waar  sportorganisaties, (jonge) bedrijven, studenten en onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten. Hiermee is #11 een broedplaats voor nieuwe ideeën en vooruitstrevend als het gaat om kennisdeling. Met de netwerksubsidie hebben we de zichtbaarheid van ons centrum verder vergroot, ons netwerk uitgebreid met nieuwe partners en activiteiten georganiseerd voor onze partners om samenwerking en kennisdeling binnen het netwerk te bevorderen. Voorbeelden van activiteiten die we georganiseerd hebben zijn een Open Innovatiedag, een pitch-sessie voor partners, lezingen van trendwatchers en innovatiechallenges. Daarnaast hebben we meer informele activiteiten georganiseerd voor de partners binnen het netwerk, zoals een BBQ en een kerstontbijt. Tevens hebben we een Innovatieraad ingericht die met ons meedenkt over de verdere doorontwikkeling van ons centrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website