Projectomschrijving

Het Sportinnovator Centrum Groningen (SICG) richt zich – door middel van innovaties – op het optimaliseren van de bewegingsprestaties voor de: potentiële beweger, beweger, breedtesporter, prestatiesporter en topsporter waardoor meer, beter en langer kan worden bewogen en gezond opgroeien en gezond ouder worden wordt bevorderd (‘Healthy Ageing’). In het jaar 2018 zullen bewegingsprestaties van de sporter centraal staan. De eerste concrete aanleiding hiervoor is dat medio 2018 het TopSportZorgCentrum (TSZC) wordt gerealiseerd. TSZC is een plek voor topsport, topzorg, ontmoeten en ondernemen en met de realisatie gaat ook de breedtesport profiteren. SICG heeft bij TSZC een loketfunctie in het tot stand brengen van innovaties in de sport. Daarnaast is er bij de Groningse deelnemers en het Noordelijke netwerk zeer veel expertise beschikbaar op dit domein, waardoor de voedingsbodem voor het ontwikkelen van innovaties op dit domein zeer vruchtbaar is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website