Projectomschrijving

Gamen is fun, leerzaam en is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Stichting de Schroef ziet kansen om interactief bewegen structureel in te zetten bij haar doelgroepen in de wijken, bij workshops en events. Om de kansen en bijbehorende kosten in kaart te brengen hebben Stichting de Schroef en Embedded Fitness de handen ineengeslagen met een aantal lokale en nationale partners. Samen met deze partners uit de zorg, welzijn en sport zijn zij het project ‘Serious gaming  in de gemeente Heusden’ gestart.

Door middel van behoefteonderzoeken bij de aanbieders en de eindgebruikers wordt er gekeken welke gaming tools er in de toekomst kunnen ingezet worden. Ook wordt er getest welke tools er aangepast of ontwikkeld moeten worden. Uit eerste resultaten blijkt dat bewegingsstimulering, bewegend leren, ontmoeten en social skills belangrijke thema’s zijn. Met de resultaten van dit project willen de partners hun doelgroepen structureel meer op een leuke manier in beweging krijgen.

Resultaat:

Er zijn 5 gaming experiences geweest. Deze waren vooral gericht op jongeren maar op verschillende locaties met de verschillende partners als Prisma en bibliotheek. De algemene conclusie was: - Alle experiences werden goed ontvangen door deelnemers en begeleiders. - vooral VR was erg populair - de deelnemers en partners willen graag dat vaker dit soort gaming
events worden georganiseert. Er is een verslag met resultaten en een aftermovie. Door de inzet van gaming-activiteiten en gaming-tools stimuleren we inwoners van de gemeente Heusden op het gebied van bewegen, bewegend leren, ontmoeten en ontwikkeling van social en 21-eeuwse vaardigheden. Er komt een vervolg van implementatie waarvoor een case for support
wordt opgesteld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website