Projectomschrijving

Spelers en andere betrokkenen binnen sport positief stimuleren leidt tot meer plezier. Zo kunnen de spelers zich goed voelen en positief ontwikkelen, met op de langere termijn grotere kans op een leven lang (blijven) sporten. Dit project gaat uit van positieve psychologie. Het laat zien dat kinderen hun ouders op positieve wijze kunnen beïnvloeden om gewenst gedrag te vertonen.

Het project is een pilot op vijf verschillende sportverenigingen in Den Haag. Deze pilot heeft twee componenten:

  • Het implementeren van een toolkit met een aantal verschillende instrumenten die bijdragen aan een positief sportklimaat en die sportplezier stimuleren.
  • Een onderzoek naar: 1) het effect van de instrumenten uit de Toolkit, 2) het effect van gedragsbeïnvloeding van ouders en overige betrokkenen en 3) wat gewenst positief gedrag is.

Concreet levert het project een methode op om ouderbetrokkenheid op een positieve manier uit te rollen binnen sportverenigingen.

Positiviteit Scoort!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website