Projectomschrijving

In het project Innovatieagenda 2024 staat beschreven welke innovaties het verschil moeten gaan maken tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Het Watersportverbond heeft het Sailing Innovation Centre
gevraagd om de Innovatieagenda 2024 op te stellen. De Innovatieagenda 2024 beschrijft welke innovatievragen de komende olympische cyclus prioriteit hebben. De agenda heeft geholpen knelpunten aan
te kaarten en het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten nodig zullen zijn. Het project Innovatieagenda 2024 bestaat uit een (voor)onderzoeksrapport en de agenda; de eind conclusie en advies.
De Innovatieagenda 2024 heeft een pakket aan nieuwe sportinnovatieprojecten in gang gezet. Deze projecten zijn gericht op twee thema’s: (1) Foiling en (2) Locatieanalyse. Daarnaast wordt ook gekeken naar nuttige eerder uitgevoerde projecten en ontwikkelde innovaties die ook deze cyclus van belang kunnen zijn en worden de lopende projecten geëvalueerd. Het doel van de Innovatieagenda is om, middels de geïnitieerde innovatieprojecten c.q. slimme voorbereiding, tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024 net die ene seconde sneller te kunnen zijn. Daarmee vergroten we de kans op medailles en zorgen we dat de topsport kan inspireren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website