Projectomschrijving

We willen meer diepgang bieden dan de huidige ORUN-opleidingen. Het gaat hierbij om het
toevoegen aan de stukken die bij de ORUN niet (genoeg) worden meegenomen zoals blijkt uit de
gesprekken met experts. Dat betekent, gebruik maken van wetenschappelijke onderzoeken,
dieper ingaan op biomechanica en hoe we dit terug zien in prestaties, beter leren analyseren om
de oorzaak van het probleem op te sporen, kijken naar de trainings- en leerprincipes van andere
sporten en deze toepassen voor de paardensport.
De opleidingen zullen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) en de aangegeven niveaus volgen. Wij
gaan hier een slag overheen door meer diepgang en theoretische achtergrond te bieden. Dit kan
in de vorm van een bedrijfsopleiding of een associate degree. Naast het hoofdcurriculum, kunnen
er ook bijscholingen worden aangeboden. Deze bijscholingen kunnen een duidelijke verbinding
hebben met een niveau en bijvoorbeeld nog specifieker ingaan op een onderwerp.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website