Projectomschrijving

De interventie Real Fit  zal zich richten op jongeren met overgewicht in de leeftijdscategorie 13-18 jaar. Het doel is om middels actieve, multidisciplinaire benadering een gedragsverandering te bewerkstelligen om zodoende afname, of in ieder geval stabilisatie van hun gewicht te verkrijgen. Naast beweeglessen en voedingslessen zullen er ook individuele consulten met een dietiste en psychologische begeleiding onderdeel uitmaken van het programma. Tevens zijn er 3 bijeenkomsten voor de ouders opgenomen in het geheel. Het traject duurt 13 weken met een follow-up na een halfjaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website