Projectomschrijving

In de periode januari 2015 tot januari 2017 heeft Spear Sport Center in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, de dietiste die verbonden is aan Spear en met een psycholoog die ruime ervaring heeft met trainingen aan pubers (beiden uit Best zelf), twee RealFit interventies georganiseerd. In Best vindt met name samenwerking plaats met de afdelingen jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering van de GGD Brabant-Zuidoost, jongerenwerk, combinatiefunctionarissen sport en zorgcoördinatoren/mentoren van de (enige) school voor voortgezet onderwijs. Van de in totaal 14 deelnemers zijn er 8 jongeren blijven sporten na afloop van de interventie Real Fit. 7 van de 8 jongeren sporten nog bij Sport Center Spear. Hierdoor is er een continuering van begeleiding (zowel op sportief vlak als ondersteunend met voeding). Aan de eerste cursus REALFIT namen 6 jongeren deel, in de leeftijd van 12-18 jaar.  Bij meting 1, direct na afloop van de interventie, waren er 4 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Bij meting 2 (24 weken na afloop van de interventie) waren er 3 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Aan de tweede cursus REALFIT namen 8 jongeren deel, in de leeftijd van 12-18 jaar.  Bij meting 1 waren er 5 deelnemers met een lagere BMI dan bij de 0-meting. Meting 2 moet nog plaatsvinden. Alle deelnemers gaven aan plezier te hebben gehad in het traject. Bovendien zijn ze allemaal meer gaan bewegen. Ook hebben allen veranderingen aangebracht in hun eetpatroon. "

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website