Projectomschrijving

Gestart zijn 26 deelnemers. 16 deelnemers hebben tot het einde van het traject deelgenomen en 10 deelnemers hebben de groep eerder verlaten (om diverse redenen). 53% van de jongeren vindt de combinatie van groepslessen over voeding en individuele gesprekken met de diëtiste heel zinvol en 27% vindt alleen de individuele lessen zinvol. Van de deelnemers die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het extra aanbod zegt 50% dat dit (redelijk) veel geholpen heeft bij het behouden van een gezondere leefstijl en 46% wil lid worden van een sportvereniging. Van 87% van de deelnemers is het BMI gelijk gebleven of afgenomen. De conditie is bij 93% van de deelnemers gelijk gebleven of verbeterd. De functionele spierkracht is bij 79% gelijk gebleven of verbeterd. Ten opzichte van de baseline meting wordt er 6 maanden na de start van Realfit minder tv gekeken en tijd besteed aan de computer. De zelfbeeldscore is gestegen!

Factsheet Realfit Alkmaar

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website