Projectomschrijving

Zwartewaterland kijkt terug op een succesvol project met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen en hun ouders. Er zijn per jaar 250 peuters gescreend en er gingen 80 peuters per jaar naar de beweeggroepen (waarvan 5% met overgewicht en 26% behorende tot de groep risicokinderen voor het ontwikkelen motorische achterstand).  Het project heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd die wij nu aan het eind van de projectperiode borgen en voort willen zetten:

Alle peuters worden jaarlijks gescreend op motoriek volgens ontwikkeld format.

  • De projectgroep peuters in beweging blijft bestaan en komt 4 maal per jaar bij elkaar.
  • De kinderfysiotherapeute heeft 2x per jaar contact met alle voorschoolse voorzieningen in Zwartewaterland.
  • Er worden minimaal 8 beweeggroepen (peuterfit) voortgezet in Zwartewaterland.
  • Bij de voorschoolse voorzieningen van SKZ en aangesloten speelzalen is bewegen onderdeel geworden van het dagprogramma en het stimuleren van een  gezonde en actieve leefstijl als speerpunt opgenomen in het pedagogisch beleidsplan.
  • Alle voorschoolse voorzieningen beschikken over een licentie waarmee gebruik gemaakt kan worden van een beweegprogramma voor jonge kinderen.
  • De kindercentra van SKZ hebben het vignet gezonde opvang ontvangen.
  • Er wordt jaarlijks een beweegweek georganiseerd voor peuters en hun ouders (speelweek voor de peuters en workshops met als thema gezonde leefstijl voor de ouders).

Hoe borgen wij dat de peuters in Zwartewaterland structureel blijven bewegen? De doelgroep blijft komen op de voorschoolse voorzieningen en op het consultatiebureau. Vanuit deze 2 bronnen zullen de peuters attent gemaakt worden op peuterfit en andere mogelijkheden tot bewegen voor jonge kinderen in Zwartewaterland. Onze deelnemers gaan na de peuterperiode naar de basisschool, de buurtsportcoach volgt de doorgaande lijn en is betrokken bij het voorschoolse en basisschool traject.

Inmiddels is er tussen de betrokkenen een verregaande samenwerking ontstaan, waarmee het project uitgebreid kan worden met een Babyworkshop (voor ouders van kinderen in de leeftijd 0-1jaar) en Kids on the Move (een multidisciplinair programma voor kinderen van 6–12 jaar met overgewicht). Met dit totale pakket kunnen alle kinderen van 0–12 jaar en hun ouders bereikt worden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website