Projectomschrijving

Peuter-Pret is doorontwikkeld tot een eenjarige interventie waarbij wekelijks bewegen en ondersteuning door een diëtiste en opvoedcoach centraal stond. Dit bleek in de praktijk te intensief voor gezinnen met jonge kinderen van 2 t/m 4 jaar met (dreigend) overgewicht en/of een motorische achterstand. Daarom is Peuter-Pret 2.0 ontwikkeld.
Bij Peuter-Pret 2.0 worden er 6 weken lang beweeglessen bij peuterspeelzalen en kleuterklassen gegeven. Ouders worden uitgenodigd voor een workshop door de diëtiste en opvoedcoach, en voor een ouder-kind-beweegles.
Medewerkers worden actief betrokken, krijgen meer inzicht in de motorische ontwikkeling en krijgen handvaten om sneller afwijkingen in motoriek te registreren.
In totaal hebben 337 kinderen en 168 ouders deelgenomen aan Peuter-Pret.
Omdat bij de hele jonge doelgroep doorstroom naar het reguliere sportaanbod nog niet aan de orde is, maar we kinderen wel kennis wilden laten maken met diverse sporten, hebben we gedurende het project twee keer een Kidsday georganiseerd. Tijdens deze Kidsdays konden kinderen zelf ervaren wat turnen, voetballen, judo en tafeltennis inhoudt. De Kidsday was met ruim 300 en 400 bezoekers een groot succes.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website