Projectomschrijving

Met Ouder-Kind Guppiesport wil Flik-Flak het gezin met een kind met overgewicht (2-4 jaar) begeleiden in het veranderen van bewegings- en voedingspatroon. Ouders leren hoe leuk het is om samen met het jonge kind te bewegen. Daarnaast krijgen ouders via groepsbijeenkomsten ideeën aangereikt om een meer gezonde leefstijl te realiseren in het dagelijks leven. Niet door eenzijdige informatie overdracht maar door interactieve werkvormen. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op de interventie Groeien naar Gezond Gewicht.

Flik-Flak werkt hiervoor samen met het consultatiebureau van GGD Hart voor Brabant, het CJG, Gezondheidscentrum Noord en OLIC van het Jeroen Bosch Ziekenhuis met als doel het programma in de keten voor overgewicht bij kinderen te borgen. De keten zorgt voor instroom van de juiste kinderen in het programma en voor een passend nazorgtraject van het kind en het gezin. OLIC is daarnaast ook betrokken voor het uitvoeren van een effectiviteitsstudie en procesevaluatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website