Projectomschrijving

Ons project bestond uit het samenwerken tussen IKC's en zorg en sport, waarin de gezamenlijke ambitie was om gezinnen te begeleiden naar een gezonde gezinsleefstijl. Hoe deden we dat? Door tijdens de gehele projectperiode structureel beweegmomenten door een sport- en beweegprofessional aan te bieden aan kinderen en ouders.Al bewegend leerden de kinderen de taal- en rekenbegrippen die de peuterleidsters al en ook op andere momenten met de kinderen behandelden. Velen hebben de ervaring van samen bewegen met plezier hiermee opgedaan en in mindere of meerdere mate bewust geworden van het belang van bewegen met je kind voor zowel gezondheid als voor de (motorische) ontwikkeling. Op het beweegvlak hebben we de ervaring opgedaan dat een sport- en beweegprofessional in de voorschool/peutergroep enorm van meerwaarde is op verschillende gebieden. Er ontstaat meer aandacht bij de peuterleidsters en ouders voor (het belang van de ontwikkeling van) bewegen en bewegen wordt meer uitgedaagd tijdens de peutergroepen. We zagen dat de inzet van een sport- en beweegprofessional bijdraagt aan een beter en rijker beweegpatroon van vele jonge kinderen. Helaas zien we regelmatig en zeker op de aan de Sportimpuls deelnemende locaties bewegingsarmoede bij de jonge kinderen en dat ouders onwetend zijn als het gaat om het belang van zelf en veel laten bewegen van kinderen. Er ontbreekt nog erg veel structureel en (sportspecifiek) sporten beweegaanbod voor de hele jonge kinderen terwijl hier heel veel kansen onbenut lijken. We denken dat de inzet van een sport- en beweegprofessional in de voorschool veel te veel onderbelicht is en nog mist in landelijke gesprekken, zeker als we dit vergelijken met de maatschappelijke discussies over de inzet van vakleerkrachten in het basisonderwijs en het aantal uren gymles. En aangezien we inschatten dat het effect van structureel inzetten van een sport- en beweegprofessional in de voorschool sterk preventief effect en in potentie op grote schaal kan hebben, hopen we dat het gesprek hierover op gang zal komen. Hiernaast werden tijdens groepsbijeenkomsten, die begeleid werden door zowel een jeugdverpleegkundige als een peuterleidster, is een kleinere groep ouders bereikt en specifiek en gerichter begeleid naar een gezonde gezinsleefstijl. Opvoedingsvraagstukken en gezonde voeding en het belang van beweging kwamen hierin aan bod. Het gezamenlijk uitvoeren van de groepsbijeenkomsten en daarmee samen leren is daarom een hele goede keuze geweest. We vonden er nadrukkelijke meerwaarde zitten in het elkaar leren kennen als persoon en elkaars taal en werkwijze leren kennen. Dit is zeer bevorderlijk gebleken voor een duurzame goede samenwerking tussen de voorschool/kinderopvang en de zorg JGZ/GGD. De Sportimpuls heeft het initiatief van een structureel goed ingebedde samenwerking dus nadrukkelijk kunnen aanjagen. We hebben, op een van de locaties, waar we groepsbijeenkomsten duurzaam zijn gaan inbedden de stap van gesloten groepen naar open groepen gemaakt. Er is een 'alles-onder-1-dak' constructie ontstaan, waar het consultatiebureau als het ware in het IKC plaats vindt en er daarnaast ook groepsgewijze begeleidingsmomenten zijn waar ouders bij aan kunnen sluiten. Dit is in onze ogen meer aansluitend bij de behoefte van ouders en maakt dat mensen makkelijker voor een specifiek onderwerp aanschuiven. Daarnaast hebben we aan de groepsbijeenkomsten onderwerpen over de kinderen (voorlezen, etc) toegevoegd waardoor dit de opkomst en belangstelling voor de bijeenkomst vergroot en uiteindelijk dus ook een groter effect met zich meeneemt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website